Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Besiktning järnväg, trasig sliper. Foto: Göran Fält
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Klart för leveransuppföljning i egen regi på järnväg

Nu har Trafikverket en organisation och verksamhet för leveransuppföljning i egen regi – helt i linje med förra årets regeringsuppdrag, som nu har slutredovisats. Den manuella underhållsbesiktningen sköts däremot även tills vidare av entreprenörerna.

Leveransuppföljning, som huvudsakligen görs på plats ute i järnvägsanläggningen, fasades under våren 2017 över till Trafikverkets egna medarbetare. 40 personer har anställts för detta arbete. Underhållsarbeten och besiktningar som entreprenörerna genomför kontrolleras genom stickprov enligt fastställda processer.

– För en fortsatt stabil styrning centralt har vi också stärkt upp med nationella samordnare och analytiker som använder data från leveransuppföljningarna, säger Lars Spångberg, biträdande chef för verksamhetsområde Underhåll.

Avvaktar med manuell underhållsbesiktning i egen regi

Entreprenörerna fortsätter – åtminstone under en övergångsperiod – att sköta den manuella underhållsbesiktningen. Anledningen är att besiktningsverksamheten står inför stora förändringar i och med bland annat digitaliseringen. För att allt ska fortlöpa på smidigaste sätt fortsätter man tills vidare enligt befintliga rutiner vad gäller underhållsbesiktningen.

Att få ökad koll på järnvägsanläggningens tillstånd är en komplex fråga, där manuell underhållsbesiktning bara är ett sätt av flera att få kunskap. Trafikverket bedriver också ett antal andra initiativ, bland annat för att effektivt hantera och analysera stora mängder tillståndsdata och att proaktivt kunna skapa tydligare och långsiktiga underhållsplaner.

– Vi arbetar också med att implementera Trafikverkets strategi för tillgångsförvaltning och att utveckla en uppkopplad anläggning. En uppkopplad anläggning innebär att den manuella underhållsbesiktningen på sikt kommer att minska och utformas och bedrivas i en
annan form, säger Lars Spångberg.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 12 januari 2017 att Trafikverket skulle vidta åtgärder för att i egen regi organisera och bedriva verksamhet för leveransuppföljning och manuell underhållsbesiktning avseende järnvägsunderhåll.

Åtgärderna förväntas leda till stärkt förmåga att kunna bedriva ett effektivt järnvägsunderhåll genom ökad kunskap om anläggningen och ökad förmåga att säkerställa att de upphandlade entreprenörerna lever upp till ställda krav.

Trafikverket har redovisat framdriften av uppdraget till Näringsdepartementet: den 30 juni 2017, den 15 december 2017 samt slutredovisning den 29 juni 2018 (se rapport under Länkar).