Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Minst 70 nya snabbladdstationer för elbilar behövs

För att täcka hela landet med ett nät av snabbladdstationer för elbilar behövs det cirka 70-80 nya stationer. Föraren måste då välja en strikt färdväg. Om alternativa färdvägar inkluderas behövs ungefär det dubbla antalet.

Bakgrunden är ett regeringsuppdrag där Trafikverket utrett hur bristen på laddinfrastruktur kan avhjälpas. Utredningen utgår från att det behövs snabbladdning minst var 100:e kilometer för att det ska vara möjligt att färdas längre sträckor med elbil.

– För att försäljningen av elbilar ska ta riktig fart krävs att utbyggnaden av laddstationer går hand i hand med försäljningen av elbilar. De flesta kommer att ladda hemma och på jobbet eller på andra platser där de parkerar länge, men vi behöver också ha ett heltäckande nät så att ingen riskerar att bli stående utan laddmöjligheter, säger Sven Hunhammar Trafikverkets miljödirektör.

Laddfordon behöver kunna köra längre sträckor på el om vi ska nå klimatmålen

Trafikverket arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser i transportsystemet. Enligt Riksdagens mål ska koldioxidutsläppen minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 års nivå. Elektrifiering av transportsektorn är en nyckelåtgärd för att nå klimatmålet.

Om det sätts upp 70–80 nya snabbladdstationer, utöver de cirka 300 som finns idag, måste föraren välja en strikt färdväg för att vara säker på att passera en station inom 100 km. För att de ska kunna åka den kortaste vägen behövs det ytterligare 60–70 stationer.

Potentiella platser för snabbladdstationer är tätorter, småorter, drivmedelstationer, turistmål, snabbmatsrestauranger, värdshus och Trafikverkets rastplatser. På en laddstationsplats behöver det finnas god tillgång till både el och aktiviteter. Trafikanterna behöver sysselsätta sig medan fordonet snabbladdar. För att kunna etablera stationer på sträckor som saknar det, föreslår Trafikverket ett ökat riktat investeringsstöd eller att staten tillämpar omvänd auktion.

Det är framför allt  Norrlands inland, Småland, Värmland och Gävleborg som idag saknar tillräcklig snabbladdinfrastruktur för elbilsanvändning.