Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverkets resurser på plats vid bränderna

Sedan förra veckan finns Trafikverkets bandvagnar på plats vid de pågående skogsbränderna. Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, räddningstjänst och andra myndigheter pågår löpande samverkan för släckningsarbetet.

På begäran av länsstyrelsen i Gävleborg skickade Trafikverket under måndagen 16 juli bandvagnsresurser för att ge stöd till räddningstjänsten med släckningsarbetet av de flertal skogsbränder som pågår i Ljusdals kommun. Åtta av Trafikverkets flakbandvagnar med vattenspruta finns på plats i Ljusdal tillsammans med reparationsbandvagn och ledningsfordon. En verkstads- och reservdelscontainer samt en bandvagn avsedd för sjuktransport levererades till Ljusdal lördagen 21 juli. Extra bandvagnar har kallats in från andra aktörer och dämed finns totalt 21 flakbandvagnar med personal på plats.

Under onsdagen 18 juli skickades även bandvagnsresurser till Särna, på begäran av räddningstjänsten. Fem av Trafikverkets flakbandvagnar med vattenspruta samt ett ledningsfordon finns på plats för att bistå räddningstjänsten. Ytterligare resurser har begärts från Svenska kraftnät i form av en hemställan, vilket betyder att det finns åtta flakbandvagnar med personal att tillgå i Särna.

Trafikverket har under söndagen 22 juli aktiverat fyra stycken så kallade VViS-stationer i de berörda områdena. Dessa kan förse räddningstjänsternas staber med väderinformation. Ytterligare stationer aktiveras under måndagen.

Bandvagnsförare och resurser

Ett inlägg som delats på Facebook har givit upphov till frågor om varför vissa bandvagnsförare har nekats att köra Trafikverkets bandvagnar vid släckningsarbetet av skogsbränderna, trots att de funnits tillgängliga på plats.

Trafikverket har avtal om rekrytering och utbildning av frivilliga bandvagnsförare genom Frivilliga Automobilkåren. Varje förare skriver i sin tur ett individuellt avtal med Trafikverket, Svenska kraftnät eller någon annan aktör. Orsaken till detta är att det alltid ska finnas förare tillgängliga vid en händelse eller kris – en förare ska alltså inte kunna bli inkallad av två olika aktörer samtidigt.

En förare som kallas in för att köra åt Trafikverket är timanställd så länge uppdraget pågår och är därmed försäkrad. Skulle en förare med avtal hos en annan aktör köra en av Trafikverkets bandvagnar är denne därmed oförsäkrad. Säkerheten kommer alltid först och vi kan inte tillåta att någon arbetar oförsäkrad.

Trafikverket har under måndag 23 juli begärt extra resurser från Svenska kraftnät till branden i Ljusdal. Sex bandvagnar tillsammans med personal kommer att förstärka vid släckningsarbetet från och med tisdag 24 juli. Dessa bandvagnsförare deltar därmed i släckningsarbetet försäkrade och utan risk för att bli dubbelt inkallade.

Paus i arbeten på grund av brandrisk och eldningsförbud

Måndag 23 juli gick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut med ett myndighetsmeddelande för att uppmana alla att ta ansvar gällande det rådande eldningsförbudet. Trafikverket har vidtagit flera åtgärder för att minska risken för ytterligare bränder längs väg och järnväg.

De arbeten som Trafikverket utför under eldningsförbud regleras via regelverket för "Heta arbeten" där entreprenören gör en noggrann riskbedömning, och även uppdras att stämma av med lokal räddningstjänst. Trafikverket stoppar de arbeten som innebär för stora risker och som inte är avgörande för framdriftens säkerhetsställande samt har extra tillsyn på kritiska sträckor längs järnvägen.

Trädsäkringsarbetet stoppas helt till följd av brandrisken. Dialog förs löpande med järnvägsföretag och entreprenörer för att uppmana dem att göra extra noggranna fordonskontroller.

Det sker en ökad tillsyn vid kritiska sträckor, exempelvis vid närheten av bränder. Ingen extra slyröjning i form av slåtterarbeten längs vägar har gjorts under sommaren. Slåtterarbeten innebär i sig en ökad brandrisk och är olämpligt när det är torrt i marken.

Trafikinformation

Vi fortsätter att uppdatera trafikinformationen i de berörda områdena löpande. Du hittar mer information i länkarna nedan.