Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Plogning av väg. Foto: Kasper Dudzik
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Utvärdering klar av vintern 2017/2018

Snöröjningen har haft stora utmaningar i norra Sverige, men fungerat bättre söderut i landet. Det visar Trafikverkets utvärdering, som innehåller en rad förbättringsförslag för både väg- och järnvägssidan.

Utvärderingen av vinterns snöröjning på de statliga vägarna och järnvägarna är ett regeringsuppdrag som har utförts av Trafikverket.

Stora snömassor

Vintern präglades periodvis av besvärligt väder, främst i norra och mellersta Sverige. Enstaka väderhändelser – inte minst "snökanoner" med stora nederbördsmängder – gav problem med framkomligheten på vissa platser, vilket i sin tur medförde inställda tåg, avstängda banor, inställda bussar och uppmaningar till att minimera resandet. I norr var problemen mer ihållande, vilket resulterade i avställda vagnar, hjulskador och stopp i trafiken på till exempel Botniabanan.

– Det har plogats mer än på många år, konstaterar Lars Spångberg, biträdande chef för verksamhetsområde Underhåll. Samtidigt börjar branschen uppleva problem med att kontraktera bland annat underleverantörer.

Snöbortforsling, vallningar och uppröjning medförde utmaningar, särskilt hanteringen av snömassor i väg- och järnvägsområden med mycket infrastruktur och trafik. Betydligt fler förseningstimmar har orsakats av snö och is i växlar jämfört med förra året.

Dialog och samarbete kan förbättras

Kommunikationen med branschen, entreprenörer och andra som använder systemen behöver bli bättre och rätt förväntningar på åtgärder sättas. Svårigheten ligger i att vädret kan förändras snabbt. Vi ser över rutiner med entreprenörerna och säkerställer tillgång till vintermaskiner vid besvärligt väder på järnvägen. Trafikverket föreslår ytterligare en rad aktiviteter för att förbättra snöröjningen utifrån identifierade brister. Flertalet är pågående, andra är nya förslag. Här ett urval:

Järnväg

  • Se över stationeringsorter för plog- och snösmältningsmaskiner samt inventera tillfälliga uppställningsorter för de olika maskinerna i händelse av avrop.
  • Utreda behovet av samordningsfunktion för beredskapsarbete vid större snöoväder.
  • Upphandla minst en ny snöslunga till Trafikverket (med ombordsystem för ERTMS-banor).

Väg

  • Arbeta långsiktigt med att ta fram alternativ vinterersättningsmodell. Pilotförsök pågår.
  • Högre klassning och därmed högre vinterväghållningsstandard för vägar med årsdygnstrafik (ÅDT, det genomsnittliga trafikflödet mätt per dygn och år) mellan 1500 och 2000.
  • Nya metodkrav, sopsaltning, på särskilt utpekade gång- och cykelvägar och ökat fokus på uppföljning av åtgärder.

Bakgrund

Trafikverket fick 2017 i uppdrag av regeringen att utvärdera snöröjningen vintern 2017/2018 på de statliga vägarna och järnvägarna. Utvärderingen redovisar vad som har fungerat bra och identifierar brister. Utifrån det redogör Trafikverket en handlingsplan med åtgärdsförslag på de identifierade bristerna samt ge förslag på åtgärder som effektiviserar verksamheten. Uppdraget genomfördes mellan den 18 maj och den 28 juni.

Under uppdraget har Trafikverket genomfört samråd med relevanta aktörer. Operatörer och entreprenörer har lämnat synpunkter via arbetet med årstidberedskapsplan på järnväg. Förfrågan om synpunkter från entreprenörer på väg har skickats ut via Branschgrupp uppföljning bas Väg inom Anläggningsforum. Näringslivets syn på vintern har vi fått in på samrådsmöte med Näringslivets Transportråd samt Sverige åkeriföretag.