Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elvägar är en av de lösningar som kan medverka till fossilfria godstransporter. Foto: Göran Fält

Elvägar är en av de lösningar som kan medverka till fossilfria godstransporter. Foto: Göran Fält

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nationell samlingsplats lyfter fossilfri godstrafik

Med en forsknings- och innovationsupphandling för 290 miljoner kronor skapar Trafikverket en nationell samlingsplats för forskning och utveckling av fossilfria godstransporter. Programmet ska bidra till målet att sänka utsläppen med 70 procent till 2030.

Trafikverket har tilldelat ett brett konsortium ett avtal om en forsknings- och innovationsplattform för fossilfria i godstransporter. Konsortiet Triple F (Fossil Free Freight) leds av Lindholmen Science Park, Research Institutes of Sweden, RISE och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.
Tillsammans med drygt 50 partners från näringsliv, akademi och offentlig sektor ska de skapa en nationell samlingsplats för forskning, utveckling, verifiering och demonstration av lösningar för omställningen till ett helt fossilfritt godstransportsystem 2045.

Minskning med 70 procent på 12 år

Sverige har ambitionen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Transportsektorns omställning är en nyckel för att nå högt uppsatta klimatmål. Målet för år 2030 är 70 procents minskning av CO2-utsläppen jämfört med 2010 för inrikes transporter.
Målet med Triple F är att vid programmets slut, år 2030, ska det ha bidragit till att Sverige har nått de uppsatta klimatmålen och samtidigt utvecklat konkurrenskraft för Sverige.
Triple F fokuserar på tre utmaningar: ett mer transporteffektivt samhälle; energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster; och ökad andel förnybara drivmedel. Plattformen kommer lägga särskild vikt på att ta fram ny kunskap och lösningar när det gäller teknik, policy och logistik.
– Vi är mycket glada att kunna presentera en forsknings- och innovationsplattform inom godsområdet som ligger så tydligt i linje med godstransportstrategi som regeringen lade fram i juni, säger Rein Jüriado, projektledare för satsningen.

Satsar 390 miljoner

Plattformen omfattar cirka 390 miljoner kronor över en tolvårsperiod, varav cirka 290 miljoner från Trafikverket. Ambitionen är att de idéer som växer fram är så intressanta att de attraherar ytterligare finansiering hos både företag och offentliga finansiärer.
Det är också första gången som Trafikverket handlar upp en forsknings och innovationsplattform i den omfattningen med hjälp av en förkommersiell upphandling. Genom en förkommersiell upphandling erhåller Trafikverket kunskap från den forskning och utveckling som ska genomföras, utan att köpa slutprodukter. Resultaten från utvecklingsarbetet är offentliga och kan tillämpas fritt av Trafikverket eller andra organisationer.