Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbil
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nationellt godstransportråd för gemensamma lösningar

Regeringen har beslutat att inrätta ett nationellt godstransportråd. För att stödja rådets arbete kommer ett kansli att inrättas på Trafikverket.

– Om Sverige ska klara konkurrenskraften och klimatutmaningen behöver transportsektorn utvecklas och då måste alla berörda parter agera gemensamt för att hitta lösningar. Med godsstrategin som utgångspunkt blir det nationella rådet ett viktigt verktyg för genomförandet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.
För att stödja rådets arbete kommer ett kansli att inrättas på Trafikverket.

Följande personer har blivit utsedda att vara ledamöter i det nationella godstransportrådet:
Ordförande: Infrastrukturminister Tomas Eneroth
Arnäs, Per-Olof, universitetslektor, Chalmers
Arvidsson, Ylva, chef flygfrakt, Swedavia
Axelsson, Svante, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Boholm, Karolina, transportdirektör Skogsindustrierna, styrelseledamot i Näringslivets transportråd
Bondemark, Per, vice VD, SSAB
Borgenstam, Linda, vd, Schenker Consulting
Dahl, Mattias, vd, Transportföretagen
Engström, Richard, vd, Svensk Sjöfart
Glasare, Gunilla, chef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
Gegö, Richard, vd, Sveriges Åkeriföretag
Kjellgren, Karolina, Head of Oceania Trade, Wallenius Wilhelmsen Logistics AB
Lindqvist, Jenny, Head of Intelligent Transport Systems, Ericsson
Nilsson, Marie, förbundsordförande, IF Metall
Nilsson, Ulrika, vd, Piteå Hamn
Sundling, Jan, styrelseordförande, Green Cargo
Svanström, Therese, kanslichef, Unionen
Westerberg, Björn, vd, Tågoperatörerna