Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Plogbil.

Vissa vägar kan få högre vinterväghållningsstandard. Foto: Kasper Dudzik

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så kan snöröjningen bli bättre kommande vintrar

Trafikverket har utvärderat den gångna vinterns snöröjning på de statliga vägarna och järnvägarna. Utmaningarna var tidvis stora, inte minst norrut i landet. Utvärderingen lyfter fram en rad förbättringsförslag.

Enstaka väderhändelser – inte minst "snökanoner" med stora nederbördsmängder – gav besvär med framkomligheten på vissa platser. I Södra Norrland var problemen mer ihållande, vilket resulterade i avställda tågvagnar, hjulskador och stopp i trafiken. I samband med ett extremt snöoväder i månadsskiftet januari-februari stängdes Botniabanan och Ådalsbanan.

– Järnvägen hade en längre period av problem, eftersom fastfrusna tåg och växlar ger mer långvariga följdverkningar. På vägsidan har det på helheten fungerat relativt bra, med lokala och tillfälliga undantag, säger Ulrika Honauer, som är chef för Vägsystem på Trafikverkets verksamhetsområde Underhåll.

Bättre återväxt

Det har plogats mer än på många år. Samtidigt börjar branschen uppleva problem med att kontraktera bland annat underleverantörer och åkare.

– I dialogen med branschföretagen så är en återkommande synpunkt att det är svårt med återväxten i branschen, säger Ulrika Honauer. Det är en gemensam utmaning att höja attraktiviteten inom underhållsverksamheten för att även på sikt kunna säkra en tillförlitlig vinterdrift.

Bättre uppföljning

Sedan ett par år tillbaka inför Trafikverket successivt uppföljningsverktyget GPD-analys i allt vägunderhåll, det vill säga vid varje ny upphandling av de totalt 110 driftområdena.

– Det medför inga skärpningar i kraven, däremot är vi nu bättre på att följa upp att det som ska göras blir gjort. Problemen just i vintras kan inte kopplas till GPD alls, utan var väderrelaterade.

Trafikverket föreslår en rad aktiviteter för att förbättra snöröjningen utifrån identifierade brister. Flertalet är pågående, andra är nya förslag. Ett urval:

Järnväg

  • Se över stationeringsorter för plog- och snösmältningsmaskiner samt inventera tillfälliga uppställningsorter för de olika maskinerna i samband med väderhändelser.
  • Utreda behovet av samordningsfunktion för beredskapsarbete vid större snöoväder.
  • Upphandla minst en ny snöslunga till Trafikverket (med ombordutrustning för ERTMS-banor).

Väg

  • Högre klassning och därmed högre vinterväghållningsstandard för vägar med årsdygnstrafik (ÅDT, det genomsnittliga trafikflödet mätt per dygn och år) mellan 1500 och 2000.
  • Nya metodkrav, sopsaltning, på särskilt utpekade gång- och cykelvägar och ökat fokus på uppföljning av åtgärder.
  • Fortsatt dialog och samarbete med branschen för systematiskt och gemensamt förbättringsarbete.