Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Skogsbränderna i Dalarna och Gävleborg nu under kontroll

Trafikverket har bistått räddningstjänsten i släckningsarbetet av de skogsbränder som härjat i Dalarna och Gävleborg. Bränderna är nu under kontroll och Trafikverkets resurser finns i beredskap för södra Sverige där brandrisken fortfarande är hög.

Den 16 juli begärde länsstyrelsen i Gävleborg ut Trafikverkets bandvagnsresurser till skogsbränderna i Ljusdal. Personal, material och fordon skickades till bränderna löpande efter samverkan med berörda myndigheter och aktörer. Inledningsvis var Trafikverkets insats inriktad på att stötta räddningstjänsten i släckningsarbetet, men efter några dygn på plats fick vi även ansvar för att koordinera civila resurser åt räddningstjänsten. När insatsen startade ingick cirka 50 personer i Trafikverkets ansvar men har över tid uppgått till 214 personer.

- Som Trafikverkets insatschef har fokus varit att leverera optimalt stöd till räddningsledaren, men även att samverka med Polisen, Försvarsmakten och länsstyrelsen för att hitta smarta lösningar där vi tillsammans kan hjälpa varandra i uppdraget. Samarbetet sker och har varit helt prestigelöst, säger Jim Milerud, Trafikverkets insatschef i Ljusdal.

Bränderna i Gävleborg är nu under kontroll men Trafikverkets bandvagnar finns kvar för att fortsätta stötta räddningstjänsten. Bandvagnsstyrkan beräknas kunna avvecklas från Ljusdal onsdag 8 augusti, dock finns personal från Trafikverket kvar till slutet av veckan. Våra underhållsentreprenörer bistår fortsatt med material och personal i området.

Trafikverkets insats vid bränderna i Dalarna har avslutats. Flakbandvagnar med vattenspruta skickades till skogsbranden i Särna den 18 juli på begäran av räddningstjänsten. Personal har funnits på plats tillsammans med insatschef från Trafikverket för att samverka med berörda myndigheter och bistå räddningstjänsten.

Utöver flakbandvagnar och personal har även RAKEL-apparater lånats ut till räddningstjänsten i Dalarna och Gävleborg. VViS-stationer har aktiverats i de berörda områdena för att kunna förse räddningstjänsten med väderinformation. Trafikverket samverkar fortsatt dagligen med berörda myndigheter och aktörer för att kunna bistå med resurser. Bandvagnsresurserna kommer att flyttas söderut allteftersom att insatserna i Gävleborg och Dalarna avvecklas då brandrisken är fortsatt hög i Götaland och södra Svealand.

Trafikinformation

Mellan den 17 juli till den 5 augusti mottog Trafikverkets Kontaktcenter 1 247 samtal som rörde skogsbränderna. Kontaktcenter finns tillgängliga dygnet runt på telefon 0771-921 921 och kan informera om aktuellt trafikläge. Du kan även se vägarbeten, avstängningar eller tillfälliga begränsningar på vägar i vår tjänst för Trafikinformation, som du hittar in länken nedan.