Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Foto: Michael Erhardsson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Blivande förare önskar bättre handledarutbildning

En förbättrad handledarutbildning och ökad tillgång till handledare för unga invandrare. Det är förslag från blivande förare på hur förarutbildningen för personbil kan förbättras.

Undersökningen är en del i arbetet med den översyn av utbildningen som Trafikverket och Transportstyrelsen genomför tillsammans.
 
För att få en bild av hur blivande förare uppfattar förarutbildningen har det gjorts djupintervjuer med personer som ska ta körkort eller har tagit körkort (se Rapporter förarutbildning nedan). Undersökningen visar på flera intressanta resultat, bland annat när det gäller den obligatoriska introduktionsutbildningen för handledare och elev vid privat övningskörning.
 
– Många elever minns väldigt lite av utbildningen och vissa kommer inte ihåg den alls. Det är också tydligt att bristen på handledare för olika kundgrupper får stora effekter, säger Fanny Granskog, utredare på Transportstyrelsen.
 
Det är framförallt unga invandrare som har svårt att få tag på handledare. Bekanta har inte haft svenskt körkort tillräckligt länge, och det upplevs som dyrt att köra på trafikskola.
 
Arbetet med översynen fortsätter. Uppdraget ska slutredovisas den 17 december och då i form av ett förslag på ett nytt och bättre förarutbildningssystem och hur reglerna behöver utvecklas.
 
– Vi kan konstatera att majoriteten av våra blivande förare förbereder sig efter bästa förmåga, men att många av dem saknar struktur för att tillgodogöra sig utbildningen. Nu är det viktigt att se hur vi kan ge dessa grupper bättre förutsättningar, säger Marianne Berg, kundstrateg på Trafikverket Förarprov

Översyn av förarutbildningssystemet

Trafikverket Förarprov och Transportstyrelsen gör en gemensam översyn av förarutbildningssystemet för personbil.

  • Projektet startade i februari 2018 och omfattar alla moment från körkortstillstånd till prövotidens slut.
  • Arbetet sker i tät samverkan med utbildningsbranschen, blivande förare och andra intressenter.
  • Ett antal experter är knutna till översynen och i uppdraget ingår att ta del av andra länders förarutbildning.
  • Översynen med förslag till förändrat utbildningssystem ska vara klart i mitten av december 2018.
  • Därefter vidtar arbetet med regelförändringar och andra åtgärder som identifierats.