Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två händer håller en hög med jord där en växt med några blad sticker upp.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fler elvägar ska testas på allmän väg

Vägtrafikens klimatpåverkan är betydande och dess negativa miljöpåverkan måste minskas. En av flera lösningar är elektrifieringen av vägar. Trafikverket har två pågående demonstrationer av elväg och vill nu genomföra fler.

Genom att testa olika tekniker får vi ett kunskapsunderlag kring användande, byggande, drift och underhåll. Det behövs dock ytterligare insikt och erfarenhet för att kunna ta beslut om att bygga elvägar på allmän väg. Olika tekniker har olika tillämpningsområden utifrån typ av trafik (slingor, slutna system, fri trafik etc.), topografi och områden (berg och dalar, stad och landsbygd osv.), typ av fordon (buss, tung trafik, personbil etc.).

Tre leverantörer erbjuds att teckna avtal

Trafikverket har därför genomfört ytterligare en förkommersiell upphandling i syfte att bredda kunskapsunderlaget avseende elvägar och erbjuder nu följande leverantörer att teckna kontrakt inom kort.

  • Konsortiet Västsvenska Elvägar – konsortiet projekterar en konduktiv elvägssträcka för tung trafik på riksväg 40 i närheten av Landvetter flygplats
  • Gotland Gpe Circuit AB – projekterar en induktiv elvägssträcka för kollektivtrafik på en kuststräcka i närheten av Visby
  • Innovation Skåne AB – projekterar en konduktiv lösning för kollektivtrafik i Lund

Under mars 2019 ska leverantörerna lämna en detaljerad beskrivning av sina förslag till Trafikverket för utvärdering. Därefter avgörs vilken/vilka av leverantörerna som får gå vidare till demonstrationsfasen.

– Trafikverket tror på elvägar som en framtida åtgärd för att minska miljöpåverkan från vägtransporter, framförallt tunga långväga transporter där det idag inte finns så många alternativ, säger Mats Andersson, projektledare för upphandlingen.

Förlängd testperiod för befintliga demonstratorer

– Vi har också tagit beslut om att förlänga testperioden för de befintliga demonstratorerna, till sommaren 2019 för Arlanda och våren 2020 för Sandviken, berättar Magnus Lindgren, biträdande programchef Elvägar.

Inom de närmaste åren planeras också för att genomföra minst en pilot där hela kedjan inklusive affärsmodeller testas. Sträckan ska vara omkring 20-30 km, på en lämplig plats i Sverige.

Vad är en förkommersiell upphandling?

Förkommersiell upphandling är en metod som Trafikverket använder för att köpa forsknings- eller innovationsresultat. Vår erfarenhet är att det skapar både en snabbare utvecklingsprocess och en utvecklad och breddad leverantörsmarknad. Elvägar var Trafikverkets första förkommersiella upphandling. Upphandlingsformen omfattar det av Trafikverket efterfrågade resultatet ur forskningen/utvecklingen. Många tror att vi har köpt en elväg, det har vi inte. Vi har köpt kunskap om hur en sådan kan fungera. Finner vi därefter att till exempel elväg ska köpas in, sker detta i en ny upphandling.