Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilar på väg
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny yrkesgrupp ska jobba för nykter trafik

Ungefär en tredjedel av alla dödsolyckor i vägtrafiken har med alkohol och droger att göra. En ny yrkesgrupp, trafiksäkerhetskontrollanter, kan komplettera befintliga kontroller och göra det säkrare på våra vägar.

Drygt 30 procent av alla dödsolyckor på de svenska vägarna har direkt eller indirekt en inblandning av alkohol eller droger. Samtidigt visar forskning att många synliga nykterhetskontroller har en direkt påverkan på antalet alkoholrelaterade olyckor i trafiken.

– Nykter trafik är en av grundbultarna för att nå Nollvisionen, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket.

Trafiksäkerhetskontrollanter är det nya

I det gemensamma Nyktra-projektet, undersöker Trafikverket och Polisen förutsättningarna för att skapa en helt ny verksamhet: trafiksäkerhetskontrollanter. Denna yrkesgrupp ska kontrollera nykterhet i trafiken. Tanken är att trafiksäkerhetskontrollanterna ska kunna komplettera Polisens och övriga kontrollmyndigheters verksamhet.

Ändring i lagen behövs för nya yrket

Trafikverket och Polisen har gjort en gemensam hemställan till Näringsdepartementet för att se över lagen så att trafiksäkerhetskontrollanter kan finnas som ett komplement.

– Nyktra-projektet är i full gång och ska vara klart år 2021, säger Maria Krafft. Då ska det finnas förutsättningar för att ha de här verktygen på plats.

Trafiksäkerhet på många sätt

Nyktra-projektet är ett av många ämnen på tapeten under Tylösandsseminariet den 3-4 september. På nämnda evenemang introducerar vi även en webbutbildning om Nollvisionen. Den är öppen för alla och tar cirka tjugo minuter att göra.

Trafikverket gör en podcast under Tylösandsseminariet och intervjuar olika sakkunniga inom trafiksäkerhet. Podden blir tillgänglig senare i september, på denna hemsida.


Nyktra-projektet

Drygt 30 procent av alla dödsolyckor på de svenska vägarna har direkt eller indirekt en inblandning av alkohol eller droger. En nykter trafik är en viktig del i ett hållbart samhälle. Trafikverket och Polisen undersöker därför förutsättningarna för att skapa en helt ny verksamhet bestående av trafiksäkerhetskontrollanter, som på ett rättssäkert och resurseffektivt sätt kan komplettera Polisens (och övriga kontrollmyndigheters) kontrollverksamhet.
Nyktra-projektet ska även ta fram förslag på aktiviteter för att underlätta och motivera samhällsaktörer att genomföra nykterhetskontroller innan färd.