Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Positiv trend med start i augusti

Punktligheten för persontågen under augusti blev 86,5 procent vilket innebär att 73 462 av 84 932 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. I slutet av månaden vände punktligheten uppåt, en trend som fortsätter i september.

Med augustis punktlighetssiffror på bordet kan årets sommar summeras. Precis som tidigare sommarmånader har en kombinationen av ett ovanligt hett och torrt klimat i kombination med ett stort antal ban- och upprustningsarbeten inneburit ett mycket störningskänsligt system där också små förseningar snabbt fått stora följdverkningar.

Det finns dock ljuspunkter. I mitten av månaden gick flera större trafikpåverkande projekt, inte minst avstängningen av Getingmidjan, i mål som planerat. Vi ser också att punktligheten under den andra halvan av månaden vände uppåt, från 85 procent för perioden 1–15 augusti till 87,7 procenet perioden 16–31 augusti. Denna positiva trend fortsatte in i september där punktligheten för månadens 10 första dagar ligger på över nittio procent

Augusti i siffror

Under augusti visade kort- och medeldistanstågen ett något lägre punktlighetsresultat gentemot föregående månad, vilket med tanke på att segmenten tillsammans står för cirka 90 procent av det totala antalet tåg, slår negativt på totalresultatet.

Däremot förbättrades långdistanstågens punktlighetsresultat jämfört med tidigare i sommar, ökningen blev så stor som 6 procentenheter. Att flera stora arbeten på södra och västra stambanan avslutades andra halvan av augusti bedöms vara en bidragande orsak.

Högst punktlighet för en enskild dag under augusti hade söndagen 26 augusti. Av 2 154 planerade persontåg ankom 1 992 slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna söndag blev därmed 92,5 procent.

Månadens lägsta punktlighet inföll onsdag 8 augusti. Av 2 797 planerade persontåg ankom 2 189 sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 78,3 procent. De enskilt största orsakerna till det låga resultatet var en nedriven kontaktledning på Västra stambanan samt ett kontaktledningsfel som orsakade en brand i och omkring banvallen vid Höör.

Händelser som påverkar punktligheten

  • Följande enskilda händelser påverkar punktligheten negativt under augusti månad:
  • Banarbeten / spårbyte på Västra Stambanan på sträckan Alingsås-Herrljunga-Floby, 1-17 augusti.
  • Hastighetsnedsättningar på grund av dåligt spårläge på sträckan Sala-Ransta, 7-28 augusti.
  • Om- och nybyggnation av dubbelspår genom Hallsberg. Begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet, 1-31 augusti.
  • Nedriven kontaktledning på sträckan Stolpstugan-Sköldinge på Västra stambanan, 7 augusti.
  • Hastighetsnedsättningar på grund av dåligt spårläge på sträckan Smedjebacken-Söderbärke, 13-31 augusti.
  • Nedriven kontaktledning på sträckan Lund-Flackarp på Södra stambanan, 9-10 augusti.
  • Utökade gränskontroller för resenärer vid Hyllie station 1-31 augusti. •Solkurvor / hastighetsnedsättningar vid Vekerum respektive Sölvesborg på Blekingekustbanan, 3-31 augusti.
  • Spårledningsfel vid Stockholm City 16 augusti.
  • Brand/rökutveckling i ett tåg på sträckan Arlöv-Åkarp Norra på Södra stambanan, 24 augusti.

Orsaker till störningar i järnvägstrafiken

Signalfel, nedriven kontaktledning och person på spåret är kanske något som du som resenär på ett tåg hört lokföraren säga någon gång. Men vad är det som orsakar störningar i järnvägstrafiken? Här följer redovisade orsaker för samtliga persontåg under augusti månad:

Trafikledning 10,1 procent

Störningar orsakade av exempelvis Trafikverkets egen prioritering, felaktig hantering eller felaktig trafikinformation, vilket ger följdorsaker som inväntad förbindelse, omloppstider, spårbrist. Stört av annat tåg ingår inte.

Infrastruktur 30,4 procent

Störningar orsakade av banarbeten, skador på signal- och elanläggning, spår- och spårväxlar eller trummor, tunnlar broar. Här ingår även solkurvor.

Järnvägsföretag 25,9 procent

Störningar orsakade av exempelvis lok- och maskinfel, terminal- och plattformshantering, fordons- eller personalbrist

Yttre faktorer 29,8 procent

Störningar orsakade av exempelvis väder, obehöriga i spår, olyckor, sabotage samt tåg som anländer sent till Sverige från utlandet.

Källa: Trafikverkets uppföljningssystem LUPP. I underlaget ingår alla merförseningar på över 5 minuter.