Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Från och med 1 januari 2018 använder Trafikverket bara förnybar el.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket går över till förnybar el

Från och med 2018 använder Trafikverket bara förnybar el. Det gäller allt från elfärjor och signalanläggningar, till tunnelventilation, vägbelysning och kontorslokaler. Trafikverkets årliga förbrukning är cirka 0,4 TWh.

Trafikverket har sedan första januari 2018 gått över till förnybar el. Med ändringen förväntas elkostnaden öka med en procent, eller 5 miljoner kronor. Samtidigt försvinner Koldioxidutsläppen från elförbrukningen helt. De har tidigare varit på 132000 ton per år.

- Med den mix av el vi haft innan har bara vägbelysningen genererat 28000 ton koldioxid årligen. Men från och med 1 januari i år är det noll koldioxidutsläpp för hela Trafikverket, säger Lars Johansson som jobbar på Elgruppen på Trafikverket.

Naturligt krav

Trafikverket ställer klimatkrav vid byggnationer och underhåll och enligt beslutet är det "därför naturligt att ställa klimatkrav även på den el vi köper för vår egen verksamhet."

De miljökrav som ställs är definierade av Upphandlingsmyndighetens basnivå. Det betyder att elen ska produceras av bland annat vindenergi, solenergi, vattenkraft och biogas.

Upphandlingsmyndigheten har också en högre nivå som ställer krav på minitappning genom vattenkraftverk och att askor från biokraftanläggningar ska återföras till skogsmark. Men för den nivån anser Trafikverket att marknaden är för liten.

- Den produkten är ännu inte någon standardprodukt som finns att köpa. Men vi följer utvecklingen på marknaden och kommer att uppdatera direktivet om något förändras, säger Lars Johansson.