Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Öresundsbron är en av de platser där trafiken kan påverkas när förband ska förflyttas genom Sverige.

Öresundsbron är en av de platser där trafiken kan påverkas när transporter ska in i Sverige för transport vidare till NATO-övningen i Norge. Foto: Göran Fält

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Transporter till försvarsövning i Norge kan påverka trafiken

Den internationella NATO-övningen Trident Juncture 18 genomförs i Norge med start den 25 oktober. Förband som ska delta i övningen kommer att förflyttas genom Sverige.

Finland, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien, Frankrike och USA kommer att transportera både materiel och personal genom Sverige. Främst kommer transporterna att anlända till Sverige via Öresundsbron men också via exempelvis hamnen i Umeå och flygplatsen i Luleå.

Övningen genomförs 25 oktober till 7 november, och 14 till 23 november. Transporterna sker under en period både innan och efter övningen och kan i Sverige komma att påverka trafiken på de vägar som används.

Trafikverket kommer att ha löpande avstämningar med Försvarsmakten för att säkerställa att vi har en gemensam bild av transporternas trafikpåverkan, så att trafikinformationen på Trafikverkets webbplats kan hållas så aktuell som möjligt.

Försvarsmakten kommer också att sprida information om större transporter via Sveriges Radios trafikredaktion.

Råd och rekommendationer

Exempel på trafikproblem som kan uppstå vid större försvarsövningar:

  • Kolonner med många och eventuellt långsamtgående fordon. Undvik omkörningar där det inte är motorväg, eller välj annan väg om det är möjligt.
  • Tunga fordon som antingen måste köra mycket sakta över vissa broar eller är tvungna att köra vägbanemitt/bromitt för att få passera och då ensam på bron. Kör inte om dessa.

"Du får inte bryta eller på annat sätt hindra militärkolonn, kolonn av fordon som tillhör räddningstjänst, begravningsfölje, grupp av barn under ledares uppsikt eller annan procession". (2 kap 6 § trafikförordningen)