Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Gruppbild med kursdeltagare från ett av studiebesöken. Foto: Stellan Jönsson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu undervisar vi världen om nollvisionen

Sveriges arbetssätt för att nå målet noll döda och allvarligt skadade i vägtrafiken når ut i världen. För andra året i rad har Vision Zero Academy tillsammans med Trafikverksskolan genomfört en internationell utbildning i Nollvisionen.

Under kursen medverkade ett tjugotal föredragshållare från myndigheter, svenska företag, ideella organisationer och akademin som alla arbetar med Nollvisionen. Talare från Volvo, Folksam, Polisen är exempel på några som delade med sig av sina erfarenheter till kursdeltagarna. Även kursdeltagare berättade om arbetet med Nollvisionen i sina respektive hemländer.

Bra stöttning från Sverige

Claudia Diaz är en av deltagarna, hon arbetar som Road Safety director på the Mobile Department for the city of Bogota i Colombia.

Kenneth Svensson, Claudia Diaz och Matts-Åke Belin. Foto: Stellan Jönsson

– Jag är här för att få tips och insyn hur Sverige arbetar med Nollvisionen. 2016 satte vi målet att Bogota ska vara Vison Zero City och i det arbetet har vi fått mycket stöttning från Sverige, berättar Claudia Diaz.

För att med framgång nå Nollvisionen förutsätts ett engagemang från alla berörda aktörer. Ett samspel mellan anpassning av infrastruktur, utveckling av fordon och starka sociala normer i hela samhället är en förutsättning för att nå målet. Trafikverket har därför regeringens uppdrag att leda den övergripande samverkan för att nå Nollvisionen inom vägtrafiken. I uppdraget ingår att vara oljan i maskineriet och på så sätt främja samarbetet mellan olika myndigheter och aktörer.

Nollvisionen sprids

Matts-Åke Belin är adjungerad professor på KTH och har en lång erfarenhet av Nollvisionen både som forskare och strateg.

– Samarbete mellan myndighet och biltillverkare är jätteviktig, vi anpassar oss efter varandra, det leder utvecklingen framåt och i takt. Man kan säga att trafiksäkerhetsarbetet har gått från Televinken till teknisk utveckling. Det är superhäftigt och jättekul att Nollvisionen sprider sig ut i världen säger Matts-Åke Belin.

Fulltecknad kurs

– Vi har haft ett mycket stort intresse för kursen och vi fick säga nej till flera när den blivit fullbokad. Vi håller på att permanenta det som vi kallar Vision Zero Academy i Trafikverket för att ta hand om de internationella frågorna kopplat till trafiksäkerhet. Vi har fått ett tydligt uppdrag från regeringen att sprida den svenska Nollvisionen internationellt. Det förväntas leda till ökad trafiksäkerhet runt om i världen och till ökad export för svenska företag, säger Kenneth Svensson, trafiksäkerhetsexpert på Trafikverket.

Deltagare under grupparbete. Foto: Stellan Jönsson