Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

järnvägsspår
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny godslänk avlastar Ostkustbanan

Järnvägen Söderhamn-Kilafors har rustats upp till modern standard. Banan fungerar som en tvärbana för godstrafiken vilket avlastar Ostkustbanan mellan Söderhamn och Gävle.

Karta Söderhamn-Kilafors
Den nya järnvägen Söderhamn-Kilafors gör det möjligt att leda om trafik mellan Ostkustbanan och Norra Stambanan.

Den rustade banan används för att leda godstransporter mellan Söderhamn vid Ostkustbanan och Kilafors vid Norra Stambanan. Fler godstransporter kan ledas via inlandet. Det ger ett jämnare flöde för godstågen vilket ger lägre energiåtgång. Den nya banan har anpassats för tyngre tåg och längre tåg – upp till 750 meter.

Samtidigt frigörs kapacitet på den enkelspåriga Ostkustbanan mellan Söderhamn och Gävle, vilket gynnar persontrafiken. Tvärbanan innebär ökad flexibilitet och bättre förmåga att hantera störningar på järnvägsstråken genom södra Norrland.

Banan är 30 km lång. Den har fått en ny mötesstation i Marmaverken och ett nytt förbindelsespår mot Ostkustbanan i Söderhamn. Hela banöverbyggnaden är ny. Spår och alla tekniska system inklusive kontaktledningar har bytts ut. Säkerheten har förbättrats genom att plankorsningar stängts eller försett med bommar och ljussignaler. Järnvägen har försetts med moderna stängsel och i Marmaverket har skolbarnen fått en gångtunnel. Bygget har pågått i fem år i tre etapper.

Banan invigdes i oktober 2018 och är i full drift i januari 2019.