Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Under 2017 övergick 30 km statliga vägar till att bli enskilda vägar. 40 km statliga vägar ändrades till kommunal väghållning och 11 km väg förändrades till statlig väghållning Foto: Kerstin Ericsson.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

SVT fällt för missvisande inslag om enskilda vägar

Rapport gav fel bild av Trafikverkets översyn av väghållaransvaret. SVT påstod att 2 000 mil väg ska överföras till privata aktörer. Granskningsnämnden för radio och tv anser att inslaget var så missvisande att det strider mot kravet på saklighet.

Granskningsnämnden för radio och tv har fällt ett uppmärksammat inslag i Rapport om Trafikverkets översyn av ansvaret för väghållning. Granskningsnämnden slår fast att inslaget som sändes i mars 2018 var så missvisande att det strider mot sändningsavtalets krav på saklighet.
– Vi är jättenöjda med att Granskningsnämnden nu har sagt att inslaget i Rapport byggde på felaktiga fakta. Jag hoppas att det här beslutet kan nyansera debatten. Nu kan alla förstå att inslaget var baserat på uppgifter som inte stämde.
Det säger Anna Fällbom som är chef för enheten Trafikavtal och transportnät på Trafikverket.

Teoretisk beräkning

Uppgifterna i Rapportinslaget byggde på en utredning som Trafikverket gjorde 2012. I den fanns teoretiska beräkningsexempel med olika scenarier, som skulle belysa en eventuell omfattning av olika åtgärder för ändrat väghållaransvar vid olika trafikvolymer.
Men i Rapports inslag framstod det som att Trafikverket beslutat att överföra ansvaret för 2 000 mil väg till enskilda väghållare för att spara pengar. Inslaget innehöll även intervjuer med två representanter från ett byalag som var kritiska till utredningen.
– Uppgiften att Trafikverket beslutat om att överföra ansvaret för 2 000 mil väg var helt felaktiga. Utredningen handlade om en teoretisk beräkningsmodell och det fanns inga fattade beslut, säger Anna Fällbom.

Felet fick stor spridning

Rapportinslaget fick stor spridning och återgavs okritiskt av flera andra media. Detta ledde till en omfattande debatt och att många frågor ställdes till Trafikverket.
– Väldigt många journalister har hört av sig, det har tagit mycket tid att svara på alla frågor. Efter Granskningsnämndens beslut hoppas jag att vi nu ska kunna få ut korrekt information, säger Anna Fällbom.
Granskningsnämnden gav STV ett föreläggande att offentliggöra nämndens beslut. SVT berättade om beslutet på bästa sändningstid, i Rapports 19.30-sändning den 15 oktober.

30 km blev enskilda vägar 2017

Fakta i frågan är att Trafikverket gör en löpande översyn av ansvaret för väghållning. Samhället och byggnationen förändras, det kan leda till att en väg får mer lokal betydelse. Då kan ansvaret för väghållningen behöva överföras till kommunen eller enskilda väghållare. Andra vägar får mer trafik och kan då föras över till det statliga vägnätet. Under 2017 gjordes 63 utredningar som ledde till att väghållaransvaret ändrades för 81 km väg. Av dessa var det 30 km som blev enskilda vägar, 40 km väg övergick till kommunal väghållning och 11 km väg blev förändrade till allmänna statliga vägar.