Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Trafikverkets nya system för dataöverföring från mobila enheter, som trafiksäkerhetskameror, kan även användas för att komplettera Rakel med mobila datatjänster. Foto: Kerstin Ericsson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket och MSB kompletterar Rakel med mobila datatjänster

Trafikverket utvecklar nu en plattform som ger möjlighet till mobil dataöverföring som komplement till kommunikationssystemet Rakel. Till sommaren kan Polisen och andra myndigheter börja överföra exempelvis bild och film som komplement till taltjänster.

Flera regeringsuppdrag har lett fram till den lösning som nu har utvecklats i samverkan med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), som äger och förvaltar Rakel-systemet.

Rakel är från början anpassat för taltjänster. Systemet behöver nu kompletteras med mobila datatjänster. Lösningen bygger på ett system som Trafikverket beslutat att etablera för att klara myndighetens egna behov för mobilt uppkopplade utrustningar (telematik).

– Trafikverket har i dag närmare 10 000 utrustningar som är uppkopplade med dataöverföring via mobiloperatörernas nät, exempelvis trafiksäkerhetskameror, vägväderinformationssystem och skyltar. Vi har beslutat att modernisera våra lösningar genom att upphandla och bygga en så kallad MVNO-lösning för att hantera våra mobilt uppkopplade utrustningar, berättar Stig Ekestorm, senior projektledare, Trafikverket, IKT.

Mobiloperatör utan eget nät

MVNO står för Mobile Virtual Network Operator: Det innebär att Trafikverket blir en virtuell mobiloperatör, med egna SIM-kort och egen hantering av abonnemang, men utan eget radionät. Radionättjänsterna köps från kommersiella mobiloperatörer.

– En av fördelarna med den här lösningen är att vi inte behöver byta SIM-kort i alla våra närmare 10 000 utrustningar om vi vid nästa upphandling får nya mobiloperatörer. Vi kan också använda befintliga anläggningar, teknik, kompetens och organisation. Det gör att investeringsbehov och driftskostnader hålls nere, säger Stig Ekestorm.

Går enkelt att utöka

Den kommunikationslösning som tagits fram för Trafikverkets egna behov går enkelt att utöka med både fler användare och nya funktioner.

– Trafikverket håller på att etablera den här kommunikationslösningen för mobil dataöverföring, som vi behöver själva. Den kan även tillhandahållas till de myndigheter som använder Rakel. Det blir en effektiv och ekonomiskt hållbar lösning, säger Stig Ekestorm.

Kommunikationssystemet Rakel (Radiokommunikation för effektiv ledning) används av cirka 500 organisationer, bland annat Polisen, Räddningstjänsten, Försvaret och andra myndigheter som ska hjälpa och skydda medborgarna vid olyckor, brott, kriser och andra hot.

Rakel är ett robust system som ska stå pall vid kriser och ge myndigheterna en säker kommunikationskanal. Men Rakel är främst byggt för talad kommunikation. Samtidigt har behovet av mobil dataöverföring av exempelvis, film, bild och andra dokument ökat. Inte minst vid krissituationer, som terrordåd eller skogsbränder.