Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

10 dagar påverkade punktligheten i oktober

Under oktober ankom 77 954 av 89 716 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid vilket innebär att punktlighetsutfallet blev 86,9 procent. Utfallet är 2,5 procentenheter sämre jämfört med september 2018.

Den främsta anledningen till att punktlighetsresultatet för oktober är lägre än normalt var den brand som totalförstörde två teknikhus och slog ut samtliga signaler på sträckan Moholm–Väring längs Västra Stambanan. Under den tio-dagars period då de bägge teknikhusen byggdes upp på nytt fick samtliga tåg på sträckan framföras med starkt reducerad hastighet. Punktlighetsmässigt så slog detta hårdast på långdistanstågen, men även kort- och medeldistanstågen påverkades negativt.

Oktober i siffror

Under oktober backade samtliga segments punktlighetsresultat gentemot föregående månad. Kortdistanstågens punktlighet sjönk med 1,9 procentenheter, Medeldistanstågen med 4 procentenheter och Långdistanstågen med 4,7 procentenheter.

Samtidigt som punktligheten gick bakåt ökade tågtrafiken under oktober jämfört med september med 4,1 procentenheter.

Högst punktlighet för en enskild dag under oktober hade lördag 6 oktober. Av 2 061 planerade persontåg ankom 1 964 sin slut-station i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna lördag blev därmed 95,3 procent. Högst punktlighet en vardag inföll onsdag den 10 oktober då 2 901 av 3 188 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsutfallet 91,0 procent.

Månadens lägsta punktlighet inföll tisdag 30 oktober. Av 3 181 planerade persontåg ankom 2 465 sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 77,5 procent. De enskilt största orsakerna till det låga punktlighetsresultatet var ett antal större signalfel på bland annat Göteborgs Central, vid Solna C och på sträckan Solna-Hagalund.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under månaden

 • Olycka / Brand i två blockkiosker/signalställverk på sträckan Moholm-Väring på Västra Stambanan, 14-24 oktober.
 • Om- och nybyggnation av dubbelspår genom Hallsberg. Begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet, 1-31 oktober.
 • Plankorsningsolycka / nedrivna kontaktledningar vid Kumla, 15-17 oktober.
 • Banarbete / nedsatt hastighet Skee-Tanum på Bohusbanan, 1-31 oktober.
 • Signalanläggningsfel vid Solna, 30 oktober.
 • Signalanläggningsfel vid Göteborgs Central, 30 oktober.
 • Personolycka vid Stockholms södra, 9 oktober.
 • Nedriven kontaktledning vid Hässleholm, 3-4 oktober.
 • Banarbete / slipersbyte, nedsatt hastighet Munkedal-Uddevalla, 1-31 oktober.
 • Banarbete / nedsatt hastighet Fiskeby-Kimstad på Södra stambanan, 8-28 oktober.
 • Spårfel / nedsatt hastighet mellan Märsta och Brista, 4-7 oktober.
 • Spårfel / nedsatt hastighet Ekeby-Säby söder om Uppsala, 30-31 oktober.
 • Banarbete / nedsatt hastighet vid Sköldinge mellan Flen och Katrineholm på Västra stambanan, 24-31 oktober.