Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Plogbil i snörök
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Inga nya regler för snöplogning

Flera medieinslag har gett bilden av att Trafikverket skulle ha ändrat regelverket för snöröjning och halkbekämpning på statliga vägar. Trafikverket sägs också förbjuda entreprenörer att ta uppdrag för enskilda väghållare. Detta stämmer inte.

Förutsättningarna är detsamma sedan flera år tillbaka, och entreprenörer kan ta uppdrag för vem de vill. Däremot följer Trafikverket sedan några år noggrannare upp de leveransavtal vi har med entreprenörer för de statliga vägarna, så att de krav vi har på framkomlighet följs.

Trafikverkets uppdrag från regeringen är att ansvara för de statliga vägarna, och vi ska se till att skattepengarna används på rätt sätt. Samtidigt ser vi att enskilda väghållare hamnat i kläm när en del entreprenörer har valt att inte ta eller säga upp uppdrag för enskilda väghållare.

Vad händer nu?

Trafikverket tydliggör vid löpande kontakter med våra entreprenörer att inga förutsättningar är ändrade och möjligheten att arbeta för flera väghållare är oförändrad. Vi ställer samma krav som tidigare på standarden av snöröjning på statliga vägar – inga tidskrav eller tekniska krav är ändrade.

Vi har också nära dialog och samarbete med Riksförbundet Enskilda Vägar, berörda kommuner, länsstyrelse och enskilda väghållare för att förebygga situationer där enskilda väghållare saknar avtal med entreprenörer om vinterväghållning. Men Trafikverket kan inte beordra en entreprenör att ta på sig uppdrag hos andra väghållare, och inte heller tvinga annan väghållare att anlita en viss entreprenör.

Flera berörda parter arbetar nu tillsammans med att ta fram en långsiktig lösning för vinterväghållning av enskilda vägar. I inledningen av 2019 bildas ett forum med Riksförbundet Enskilda Vägar, Trafikverket och entreprenörer för att tillsammans se över åtgärder och utvecklingsområden.

Flera väghållare med skilda ansvar

Staten äger vissa vägar, men långt ifrån alla. En del ägs av kommuner och andra av enskilda väghållare. Var och en ansvarar för sin förvaltning och att upphandla entreprenör. Enligt dagens bestämmelser betalar enskilda väghållare själva snöröjningen av sina vägar. Enskilda väghållare kan dock söka ekonomiska bidrag från Trafikverket och få råd i vägtekniska frågor. 

När entreprenörer snöröjer statliga och enskilda vägar på samma runda använder de sig i praktiken av skattepengar avsatta för underhåll av statliga vägar.

Vitesfrågan

I debatten har det förekommit uppgifter om ”böter” för entreprenörer som i utförandet av sitt uppdrag inte levererar enligt tids- eller kvalitetskrav. Det stämmer inte. Vid upprepade avvikelser i underhållet av statliga vägar kan vite förekomma, men först efter dialog. Detta är normal avtalshantering för samtliga leverantörsavtal som Trafikverket har.