Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fartyget Scandinavia. Foto: Göran Fält

Redare kan nu ansöka om stöd hos Trafikverket för att föra gods från väg till sjö. Foto: Göran Fält

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny ekobonus ska flytta gods till sjöfart

Efter EU:s godkännande har regeringen gett klartecken till att införa en ekobonus för sjöfarten. Bonusen ska snabba på överflyttningen av gods från väg till sjöfart, för att minska godstrafikens utsläpp av växthusgaser. Men det är bråttom.

Regeringen beslutade den 22 november 2018 om en förordning om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjö. 150 miljoner kronor är avsatta för perioden 2018–2020.

Men det brådskar för redarna att söka pengar för 2018. Senast 4 december måste ansökningarna vara inne för att Trafikverket ska hinna ta beslut om stöd, annars fryser årets 50 miljoner kronor inne.

– Det är snabba ryck. Vi har först nu kunnat gå ut med ansökningsförfarandet i skarpt läge, sedan EU-kommissionen godkänt det svenska ekobonussystemet och regeringen fattat beslut om förordningen, säger Björn Garberg, strategisk planerare på Trafikverket.

Redarna har efter regeringens beslut informerats om att stödet varit på gång, för att kunna förbereda sig. Men Björn Garberg räknar bara med ett fåtal ansökningar för 2018. Nästa ansökningsomgång startar efter nyår och då finns det mer tid för att ansöka.

– Tyvärr går det inte att flytta pengar mellan åren. Men i andra omgången räknar vi med att få in åtminstone en handfull ansökningar. Vi har bara fått positiva reaktioner i våra kontakter med redarna. De är mycket lösningsorienterade och fokuserar på hur de ska få till sina ansökningar, säger Björn Garberg.

Miljökompensationen ska stimulera till nya sjötransportupplägg och förbättringar i befintliga sjötransportupplägg. Syftet med stödet är att avlasta det svenska vägnätet och minska utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser.

– Det krävs uthållighet och ekonomiska muskler för att starta ett nytt sjötransportupplägg. Ekobonusen är till för att mildra de ekonomiska tröskeleffekterna för redarna under uppstartsfasen, så att de inte behöver ha full beläggning på transporterna från dag ett, säger Björn Garberg.