Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Foto: Stefan Bratt

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet på väg 70

Riksväg 70 sträcker sig från Enköping via Sala till Avesta och Borlänge och vidare mot Mora och norska gränsen. Vägen är ett viktigt stråk för bland annat fjällturister och arbetspendlare.

Med trafiksäkerheten i fokus har vägen byggts om, bit för bit, till mötesfri landsväg med mitträcke. Genom att montera mitträcken förhindras mötesolyckor. För att öka framkomligheten har vägen breddats och bitvis är det två körfält i samma körriktning, vilket underlättar omkörningar. Det kallas 2+1-väg och det extra körfältet återkommer med några kilometers mellanrum.

En av de senast utbyggda sträckorna är mellan Enköping och Simtuna, 17 kilometer. Sträckan har fått en ansiktslyftning med säkrare utfarter och därmed är den tillåtna hastigheten 100 km/tim. Sträckan öppnades för trafik tidigare under hösten.

Även i Dalarna har vägen förbättras. Södra infarten till Borlänge, från Romme till cirkulationsplatsen vid Gyllehemsvägen, har byggts om. Nu är det 5,5 kilometer fyrfältsväg samt en ny trafikplats vid Korsgårdsvägen (trafiksignalerna är borta). Dessutom har en helt ny bro över Tunaån tillkommit. Även den här sträckan är nu öppnad för trafik.

Sedan tidigare är vägen ombyggd till mötesfri landsväg hela vägen från Sala till södra Borlänge.

Genom Mora, där det ofta är köbildning under skidsäsongen, ska vägen byggas om, bland annat med fler körfält och förbättringar för den lokala trafiken. Inledningsvis har en korsning byggts om till cirkulationsplats vilket förbättrar framkomligheten. Flera cirkulationsplatser ska byggas och Trafikverket planerar att påbörja den mer omfattande ombyggnaden år 2020.

Generellt har alltså riksväg 70 blivit säkrare på många avsnitt. Mötesolyckor undviks och omkörningar sker säkrare där mitträcken finns monterade. Men det återstår vägsträckor som måste förbättras. Det gäller specifikt genomfarten i Mora samt på sträckan Borlänge-Djurås. De har pekats ut av Trafikverket och har också fått regeringens godkännande i den nationella planen för transportsystemet 2018-2029.