Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Personal i gula varselkläder vid vägslänt.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Röjer för ökad trafiksäkerhet och arbetslivserfarenhet

Trafikverket deltar i satsningen på Naturnära jobb, enklare jobb som ska öka individens möjligheter på arbetsmarknaden. En bonus är att den manuella röjningen ökar trafiksäkerheten.

Naturnära jobb är en regeringssatsning för att skapa enklare vägar till jobb inom de gröna näringarna. Uppdraget leds av Skogsstyrelsen. Trafikverket och flera andra myndigheter bidrar med arbetsuppgifter.
Satsningen bidrar till att natur- och miljövård, som annars inte skulle ha utförts, blir genomförd över hela landet. Trafikverket har bidragit med enklare röjningsarbeten längs allmänna vägar och gång-och cykelvägar i Mellansverige. Arbetet ökar trafiksäkerheten och i förlängningen vägens funktion. Kommande arbeten är att snickra nya bord till rastplatser.
− För den som är långt från arbetsmarknaden ger det arbetslivserfarenhet. Det är en sysselsättning, deltagarna har ett jobb att gå till och får ingå i en grupp, vilket är viktigt. Det är också en utbildning, i yrket och i svenska språket, berättar Ida Eriksson, projektledare inom Trafikverkets underhållsverksamhet.
Skogsstyrelsen står för den dagliga arbetsledningen av deltagarna och planeringen av kommande arbeten görs gemensamt. Att arbeta längs väg innebär att skyddsanordningar krävs för de anställda och där ingår även Trafikverkets upphandlade entreprenörer i samarbetet.
De tillfälliga anställningarna kan fås av personer som är nyetablerade i Sverige eller som har varit utan arbete en längre tid. Deltagarna får en tillfällig anställning, upp till ett års tid. Programmet ska matcha individens behov av arbete med behovet av arbetskraft i de gröna näringarna. Möjligheten att bli attraktiv gentemot andra branscher ökar också.