Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fiberskylt vid väg

I vår ökar möjligheterna att lägga bredband vid lågtrafikerade vägar på landsbygden.
Foto: Göran Fält

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Mer plats för bredband i vägen till våren

Från 1 april 2019 gör tillfälliga regler det möjligt att lägga bredband på fler platser i vägområdet vid mindre vägar. Syftet är att snabba på utbyggnaden av bredband på landsbygden. Det skriver Trafikverket i en ny rapport till regeringen.

När bredband byggs ut på landsbygden ökar behovet av att gräva ner ledningar vid mindre vägar. Men där saknas ibland ytterslänt eller släntfot, de enda delar av vägområdet där Trafikverket fram till nu tillåtit att ledningar grävs ner, för att undvika skador på vägen.

Regeringen har bett Trafikverket att ta fram en modell för hur bredband på landsbygden kan läggas i det statliga vägområdet, för att påskynda bredbandsutbyggnaden. I november lämnade Trafikverket en rapport som öppnade för att lägga bredband på fler platser i vägområdet, som dikesbotten, gång- och cykelväg eller flack innerslänt. Vid förläggning på andra platser i vägområdet krävs samråd med Trafikverket.

Principskiss av ett tvärsnitt av uppbyggnaden av en modern väg, med de begrepp som används för att beskriva vägens delar.

Den nya inriktningen kan införas etappvis från 1 april 2019. Det bygger på att tillfälliga regler införs för bland annat återställande och förändrade ersättningsnivåer. Det skriver Trafikverket i den slutrapport som lämnades till regeringen den 19 december.

– Vår ambition har varit att möta branschens önskemål i möjligaste mån. Ledningsägarna kan nu börja nyttja de nya möjligheterna snabbare, redan innan alla slutliga regelverk och villkor har tagits fram. Det här ger nya förutsättningar för fortsatt bredbandsutbyggnad, säger Monica Svingen på verksamhetsområde IKT.

Trafikverket kommer att förstärka med personal i fält för att stötta ledningsägarna men även för att kontrollera att besluten följs.

– Från den 1 april 2019 bedömer Trafikverket att vi kan bemanna i fält vid behov av alternativa förläggningsmetoder och placeringar, förutsatt att branschen snarast levererar prognoser på var de planerar att gräva, säger Malin Holen, chef för verksamhetsområde Underhåll.

Senast den 1 december 2019 ska ett nytt standardavtal finnas framme, där ersättningarna och villkoren har tagits fram i dialog med branschen.

I genomsnitt saknas ytterslänt eller släntfot på 38 procent av de 1 400 kilometer väg som Trafikverket har inventerat. Siffran är inte längre lika relevant för fortsatt bredbandsutbyggnad, i och med förslagen om nya arbetssätt, utökad personalstyrka och fler ställen att gräva ner ledningar på.