Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny transportplanering krävs för att nå hållbarhetsmål

De transportpolitiska målen behöver ses över och infrastrukturplaneringen samordnas med andra åtgärder och styrmedel. Trafikverket lämnar nu förslag på hur transportplaneringen kan möta hållbarhetsutmaningarna, ett initiativ inom ramen för Miljömålsrådet.

Trafikverket har nyligen lämnat rapporten Transportplanering 2.0 till regeringen. I rapporten finns förslag på hur transportplaneringen kan leda till tillgänglighet i ett hållbart samhälle.

Dagens basprognos pekar på en trafikutveckling som inte är hållbar, vi måste därför tänka nytt. I rapporten föreslår Trafikverket att de transportpolitiska målen uppdateras mot bakgrund av bland annat det klimatpolitiska ramverket och FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

– Enligt den nya klimatlagen ska Sverige minska koldioxidutsläppen i transportsektorn med 70 % senast 2030, och vara nere på noll 2045, det behöver synas tydligare i målen, säger Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket.

Ett annat förslag i rapporten är att planeringen av infrastrukturen samordnas bättre med planeringen av olika styrmedel. Enbart infrastrukturplanering räcker inte till för klara hållbarhetsutmaningarna. Verktygslådan behöver breddas.

– Nationella ekonomiska styrmedel är en av de viktigaste faktorerna för att vi ska ha en chans att nå klimatmålen, säger Sven Hunhammar.

Infrastrukturplanering eller transportplanering?

I dag arbetar Trafikverket främst med infrastrukturplanering, snarare än transportplanering, enligt rapporten.

– I dag har vi ingen aktör som ansvarar för helheten i transportplaneringen. Politikerna äger de nationella styrmedlen och kommunerna påverkar bostadsplanering och parkeringspolicy. Vi måste samarbeta mer när vi planerar, säger Sven Hunhammar.

Vad kan Trafikverket göra bättre inom ramen för dagens uppdrag?

– Vi kan bli bättre på att se till helheten i varje fråga och göra saker som har effekter på flera mål samtidigt. Om vi till exempel bygger en cykelbana, som får fler att välja cykeln framför bilen, så har det positiva effekter för folkhälsan, samhällsekonomin och klimatet, säger Sven Hunhammar.

Rapporten ett initiativ från generaldirektör Lena Erixon

Transportplanering 2.0 är ett initiativ från Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon inom ramen för Miljömålsrådet. I arbetet har Trafikverket fört dialog med flera andra myndigheter samt Sveriges kommuner och landsting. Den har karaktären av ett tankepapper, med ett antal förslag, dels till regeringen, dels förslag om vad Trafikverket och andra aktörer kan göra för att i större utsträckning bidra till hållbar utveckling.

Om Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet för att stärka myndigheternas roll i genomförandet av miljöpolitiken. Trafikverket är en av de myndigheter som ingår i miljömålsrådet, och som ska bistå rådet i dess arbete. Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon sitter i rådet.

Läs mer om Trafikverkets roll i Miljömålsrådet

Läs mer om Miljömålsrådet