Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Station Rosengård invigd

Nu rullar persontågen på Kontinentalbanan i Malmö igen. Lördagen den 8 december invigdes nybyggda Station Rosengård och de upprustade tågstationerna Persborg och Östervärn.

– Det här är en satsning för att få ett mer hållbart transportsystem. Kollektivtrafiken är viktig, och på det sättet vi bygger nu är det här en viktig del i att få till ett närmare Malmö med en växande utbildnings- och arbetsmarknadsregion, sa Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör i invigningstalet

Bygget av Station Rosengård påbörjades i januari 2018 med målet att bättre länka samman Malmös växande stadsdelar genom att åter köra persontrafik på Kontinentalbanan i östra Malmö. Persontrafiken flyttades från Kontinentalbanan när Citytunneln öppnade 2010 och har sedan dess enbart trafikerats av godståg. Fram till nu.

– Äntligen! Vi har jobbat sedan 1998 på att få till den här lösningen och jag är så glad idag. Det här är en festlig dag, det är en dag som gör skillnad för staden och för många Malmöbor på riktigt, sa Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Projekt som bygger gemenskap

Station Rosengård är ett gemensamt projekt mellan Trafikverket och Malmö stad där Trafikverket är beställare och kommunen byggherre. Samarbetet har även inneburit att de befintliga stationerna Persborg och Östervärn rustats upp för att fler boende i Östra Malmö ska få möjlighet att åka kollektivt och ta sig fram smidigt, grönt och tryggt i staden.

Stationsbygget ska inte bara ses som en infrastruktursatsning, utan som ett stadsutvecklingsprojekt där Rosengård ska växa och alla Malmöbor komma närmare varandra. När de östra och västra delarna av Malmö knyts samman med järnvägstrafik ökar rörligheten och integrationen i staden. Till en början kommer Skånetrafiken att trafikera banan genom Malmöpendeln – lokaltåg som på vardagar går en gång i halvtimmen i vardera riktning mellan klockan 06 och 22.

Arbetet runt Station Rosengård är inte helt färdigt utan kommer att slutföras under våren 2019. Då ska träd och annan växtlighet planteras. Inom några år kommer Trafikverket även att genomföra bullerskyddsåtgärder längs med vissa delar av Kontinentalbanan för att minska ljudnivån från järnvägen.