Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Trafikverket Färjerederiet har höga klimatambitioner. Planen är att vägfärjorna ska bli klimatneutrala senast år 2045. Linfärja Saga, som tidigare var dieselelektrisk, har nu eldrift via kabelanslutning. Foto: Kasper Dudzik

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Statliga fartyg föregångare för fossilfrihet

Statliga fartyg kan bli föregångare för drift med fossilfria drivmedel. Det skriver Trafikverket till regeringen. En kombination av effektivisering, elektrifiering och biodrivmedel rekommenderas för att minska utsläppen med 70 procent till 2030.

Trafikverket har tagit fram förslag till en strategi för omställning till fossilfri drift av statligt ägda fartyg. För att reducera utsläppen med 70 procent till 2030, jämfört med 2010 års nivå, föreslås åtgärder främst riktade mot Trafikverket Färjerederiet, Sjöfartsverket och Kustbevakningen.

Den statliga sjöfarten står för 0,4 procent av utsläppen från inrikes transporter, men kan fungera som en föregångare för övrig sjöfart. Trafikverket Färjerederiet har höga klimatambitioner och vägfärjorna ska bli klimatneutrala senast år 2045.

– Omställningen till fossilfria fartyg tar lång tid, bland annat för att fartyg i regel byggs för specifika ändamål och investeringsbeslut vid varje givet tillfälle får långvariga konsekvenser. Dessutom verkar sjöfarten i en internationell kontext, vilket kan påverka omställningen, säger Petter Åsman på verksamhetsområde Planering.

Brist på biobränsle

Med tanke på en väntad fortsatt brist på biodrivmedel rekommenderar Trafikverket en kombination av HVO och andra lämpliga drivmedel, som även inkluderar eldrift. HVO (hydrerad vegetabilisk olja) är ett drivmedel för dieselmotorer som är producerat av förnybara oljor. Biodrivmedel kommer sannolikt att innebära ökade kostnader. Eftersom varje fartyg och användning är unikt och drivmedelspriserna varierar går det inte att avgöra storleken på de ökade kostnaderna. Trafikverket föreslår att myndigheterna tillförs extra medel för att klara omställningen.

I förslaget till strategi fram till 2030 föreslås åtgärder främst i samband med att fartyg ska ersättas med nya eller halvtidsmoderniseras. Men för att nå målet om 70 procents reduktion av utsläppen kommer ombyggen även att behöva göras av relativt nya fartyg.

Målet fossilfritt 2045

Målet är att alla statliga fartyg ska var fossilfria till år 2045, men förutsättningarna är osäkra. Strategi och åtgärder till 2045 beror på vilka åtgärder som väljs fram till år 2030.

– Det sker en snabb utveckling inte minst när det gäller elektrifiering, men även vad gäller biodrivmedel. Det är även sannolikt att servicegrad och användandet av de statliga fartygen kommer att förändras, bland annat på grund av digitaliseringen, säger Petter Åsman.

Trafikverket föreslår att ägare till statliga fartyg får i uppdrag att göra en detaljerad handlingsplan utifrån strategin. För att förenkla omställningen framhåller Trafikverket att det är även viktigt med energieffektivisering. Den omfattar allt från byggande till hur fartygen körs.