Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Barn i gula västar passerar på övergångsställe.

Sverige är världsledande inom trafiksäkerhet. Foto: Roland Magnusson, Mostphotos

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafiken dödar 3 700 människor – varje dag

Världshälsoorganisationen WHO:s rapport om trafiksäkerheten i världen är dyster läsning: 1,35 miljoner människor dör varje år i trafikolyckor. Det motsvarar 3 700 döda per dag. Olyckstalen fortsätter dessutom att öka.

– Trafikolyckor är totalt den åttonde vanligaste dödsorsaken i världen, och den enskilt vanligaste bland unga människor i åldrarna 5-29 år, berättar Matts-Åke Belin, Trafikverkets expert på trafiksäkerhet.

WHO:s rapport Global status report on road safety 2018 visar på stora skillnader mellan olika delar av världen. Sverige och Norge har antagit Nollvisionen och har ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete. Där är antalet dödade per 100 000 invånare 2,8 respektive 2.7. Thailand rapporteras ha 32,7 dödade per 100 000 invånare – långt mer än tio gånger fler än i Skandinavien.

Halvering sedan år 2000

– I Sverige har antalet omkomna i trafiken minskat med hälften sedan millennieskiftet och Sverige är världsledande när det gäller trafiksäkerhet. Men de senaste åren har utvecklingen nått en platå. Vi har en tuff utmaning att nå Nollvisionens etappmål på max 220 omkomna år 2020, säger Matts-Åke Belin.

Nästa gång FN sätter tydligt fokus på trafiksäkerhet blir vid den tredje globala ministerkonferensen som arrangeras av Sverige 2020. Konferensen ska utvärdera FNs globala plan "Decade of Action for Road Safety 2011-2020" och ge förslag på inriktning och mål för det globala trafiksäkerhetsarbetet till 2030.

– Ministerkonferensen 2020 blir ett viktigt tillfälle att anta ett strategiskt perspektiv och sätta en ny trafiksäkerhetsagenda för nästa årtionde inklusive att sätta ett nytt globalt trafiksäkerhetsmål, säger Matts-Åke Belin.

Hållbarhet i fokus

Konferensen är dels en avslutning på FN:s Decade of Action for Road Safety 2011–2020 och dels ett avstamp för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet. Syftet är att skapa en global uppslutning kring en framåtsyftande deklaration med riktlinjer för det fortsatta globala trafiksäkerhetsarbetet till år 2030. Representanter för näringsliv, forskning, organisationer och berörda internationella institutioner på den globala arenan kommer att delta.

Trafiksäkerhet med dess konsekvenser och potentiella lösningar, hänger tätt samman med andra hållbarhetsutmaningar, som exempelvis rör klimat, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Sveriges värdskap bidrar således till en rad andra mål utöver trafiksäkerhet i Agenda 2030 och kommer ha ett starkt fokus på hållbarhet.