Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två fartyg som möts på kanal.

Ekobonus ska stimulera till nya sjötransportupplägg som avlastar vägarna. Foto: Jim Pettersson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Två sjöfartsprojekt får ekobonus

Två projekt får ekobonus för att de bidrar till att gods som idag går på väg kan flyttas över till sjöfart. Det handlar om containertransporter från Västkusten till Finland och om förorenad jord från Stockholm till Norrsundet.

Det nya stödet som regeringen beslutat om ska stimulera till nya sjötransportupplägg som avlastar vägarna och minskar utsläppen. Efter en mycket kort ansökningstid har Trafikverket fattat beslut om att ge två projekt stöd:

  • CMA-CGM beviljas genom sitt bolag MacAndrews Scandinavia AB 7 905 802 kronor för en ny containerlinje på svenska västkusten. Det nya linjeuppläget ska hantera gods som idag transporteras på väg från svenska västkusten till Helsingfors. Godset ska istället gå sjövägen till Århus där det lastas om till fartyg som trafikerar Helsingfors.  
  • Ivar Lundh Sjöprojekt AB beviljas 8 027 400 kronor för en ny linje för jord och betongelement. Ivar Lund planerar att skeppa lätt förorenade jordmassor från byggen i Stockholmsområdet till en bearbetningsanläggning i Norrsundet utanför Gävle. Samma linje ska gå ner till Polen och hämta upp betongelement som skeppas till byggen i Stockholm. Enligt ansökan transporteras elementen idag på lastbil från Karlskrona till Stockholmsområdet. Alternativet för jordtransporterna är att de går på väg från Stockholm till Norrsundet.

Ny ansökningsomgång i januari

Sammantaget fick Trafikverket fem ansökningar. De ansökningar som nu inte kunnat beviljas stöd har bland annat inte kunnat visa att projekten flyttar gods från väg till sjöfart.

Den 7 januari 2019 öppnar en ny ansökningsomgång. Ansökningarna ska ha kommit in till Trafikverket senast den 28 februari 2019 för att kunna hanteras.