Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En av Trafikverkets bandvagnar, som kom till nytta vid sommarens bränder.

Trafikverkets bandvagnsstyrka kom till god nytta vid sommarens skogsbränder. Men det stöd som Trafikverket kan erbjuda samhället bör förtydligas. Foto: Stefan Bratt

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tydligare stöd till samhället vid brand och kris

Trafikverket har lämnat två rapporter till regeringen efter sommarens stora skogsbränder.

Det första uppdraget gällde Trafikverkets beredskap och behovet av förebyggande åtgärder. Rapporten konstaterar att Trafikverket har en förhållandevis god beredskap för att hantera händelser i infrastrukturen som är kopplade till brand eller extremväder. Det finns etablerade arbetssätt i den ordinarie organisationen och en krisorganisation kan aktiveras om detta inte räcker.

Operativ fältstyrka

Trafikverket behöver få förtydligat viket stöd som vi förväntas ges till samhället vid kriser, exempelvis när det gäller förstärkningsmateriel som bandvagnar och tillfälliga broar. Trafikverket bör dessutom skapa en tydlighet med vad vi kan bidra med – utifrån dagens situation – med personal och förstärkningsmateriel.

Trafikverket bör även planera för möjligheten att sätta upp en operativ fältstyrka som med kort varsel kan hantera materielen vid händelser som påverkar infrastrukturen eller andra delar av samhället.

– Med dessa åtgärder bedömer jag att Trafikverket tar ett tydligt steg mot en bättre beredskap för att hantera skador på infrastrukturen orsakat av extremväder, säger Johan Müllerström, ansvarig utredare på Trafikverket.

Begränsa brandrisker vid banan

I samverkan med tågoperatörerna har Trafikverket lämnat förslag om hur risker för brand efter banvallar kan begränsas. Exempelvis kan Trafikverket förbättra röjning och bortforsling av sly längs banvallarna, öka kännedomen hos räddningstjänsterna om släckvattenvagnar och utreda om det går att stoppa viss typ av järnvägstrafik när det råder extremt hög brandfara.

Skador på enskilda vägar

Trafikverket har även utrett vilka skador som skogsbränderna orsakade på vägar och järnvägar. 42 mil enskilda vägar och marginella delar längs det statliga vägnätet behöver återställas. Främst handlar det om skador av stor trafikmängd och tunga fordon.

– Åtgärder som behövs kan vara hyvling av vägbanan, komplettering av bär- och slitlager, dikning och trumbyten. Det är dessa åtgärder och den bedömda kostnaden för dem som är resultatet av inventeringen, säger Mats Sandgren, ansvarig utredare på Trafikverket.

Reparationerna beräknas kosta 6,5 miljoner kronor. Järnvägen fick inga skador av skogsbränderna, men vissa sträckor stängdes tillfälligt av under bränderna.