Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nytt regeringsuppdrag för ökad säkerhet i plankorsningar

Under den kommande tolvårsperioden satsas tre miljarder kronor på trafiksäkerhet inom järnväg. Nu får Trafikverket dessutom i uppdrag att göra en kraftsamling för att förbättra trafiksäkerheten i plankorsningar.

– Vi tycker det är bra att vi nu får ett uppdrag att tidigarelägga medel till åtgärder för att minska risker i plankorsningar. Den senaste tidens händelser visar att det finns ett sådant behov. Vårt mål är att ingen ska dö eller skadas allvarligt inom transportsystemet, säger Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket.

Satsningen möjliggörs genom att tidigarelägga medel som är avsatta till säkerhetshöjande åtgärder, till exempel siktröjning. Trafikverket ska årligen rapportera till regeringen vilka åtgärder som gjorts och de bedömda effekterna. Regeringsuppdraget ska presenteras den 31 maj i form av en åtgärdsplan.

Parallellt satsar vi under perioden 2015–2020 en miljard på åtgärder som ska förhindra att obehöriga tar sig in i spårområdet – bland annat stängsling, bullerplank och utformning av stationsmiljöer. Trafikverket har gjort tester av pyramidmattor i gummimaterial som kan vara ett komplement där det är svårt att stängsla, till exempel vid plattformsändar och i plankorsningar. För att upptäcka obehöriga inför vi kameror.