Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så blev tågtrafikens punktlighet 2018

Under 2018 kom 893 850 av 1 018 114 planerade persontåg till sin slutstation i rätt tid, vilket innebär en punktlighet för helåret på 87,8 procent. Utfallet är 2,5 procentenheter lägre jämfört med 2017.

– Helt klart har vi under året som bransch inte lyckats leva upp till resenärernas och godstransportköparnas förväntningar om en punktligare järnvägstrafik. Det finns många förklaringar, men inga ursäkter, säger Roberto Maiorana, chef för verksamhetsområde Trafikledning på Trafikverket.

Det har aldrig varit så många som rest med tåg som nu. Det har aldrig gått så många tåg som under 2018. Och det har aldrig i modern tid satsat mer på tågtrafik än just nu.

2018 – ett rekordår

2018 var ett exceptionellt år där en lång, kall och snörik vinter på kort tid övergick till den varmaste sommaren i mannaminne. Under samma år slogs rekord för snödjup, 175 cm på sträckan mellan Sundsvall och Härnösand, och rekord för antalet rapporterade solkurvor och tågstörande bränder. Ytterligare en bidragande orsak, främst under sommarmånaderna är det allt mer intensiva arbetet med att rusta, modernisera och bygga ut järnvägen. Vid många av dessa arbeten är framkomligheten på järnvägen begränsad.

December månads punktlighet den bästa sedan 2014

Punktligheten låg under nästan hela 2018 på en lägre nivå än under föregående år. Under november och december, förbättrades dock punktligheten och för december blev den 91,4 procent, vilket är det bästa resultatet för en decembermånad sedan 2014.

– Trafikverket rustar, moderniserar och bygger ut järnvägen för att möta den ökade trafikmängden, säger Roberto Maiorana, chef för verksamhetsområdet Trafikledning på Trafikverket. Under 2018 gick nästan en miljon persontåg och det blir ännu fler framöver. I sommar blir det stora underhållsprojekt för att få en robustare anläggning. Dessutom ökar vinterberedskapen ytterligare med fler fordon för snöröjning.

Så beräknas punktlighet

Statistiken över tågtrafikens punktlighet anger hur stor andel av tågen som har nått sin slutstation i rätt tid. Tågen räknas vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. I statistiken för persontågen ingår också de tåg som ställts in eller tillkommit senare än klockan 00:00 dagen innan avgång. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg.

Mer om tågtrafikens punktlighet 2018

 

December 2018

Helåret 2018

Punktlighet 2013 -2018

Trafikarbete 2013 – 2018

Trafikledning:
Störningar orsakade av exempelvis Trafikverkets egen prioritering, felaktig hantering eller felaktig trafikinformation.

Följdorsaker:
Störningar orsakade av exempelvis inväntad förbindelse, omloppstider, spårbrist mm.

Infrastruktur:
Skador på signal- och elanläggning, spår- och spårväxlar samt på trummor, tunnlar och broar.
Här ingår även störningar orsakade av banarbeten och väderfenomen som solkurvor.

Järnvägsföretag:
Störningar orsakade av exempelvis lok- och maskinfel, terminal- och plattformshantering, fordons- eller personalbrist

Yttre faktorer:
Störningar orsakade av exempelvis väder, obehöriga i spår, olyckor, sabotage samt tåg som anländer sent till Sverige från andra länder