Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastning av container på godståg

Det måste bli enklare att lasta om mellan järnväg och övriga transportslag. Foto: Thorbjörn Bergkvist

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu lyfter vi godstransporterna

Mer gods ska gå på järnväg och med sjöfart – och transporterna ska bli hållbara och mer effektiva. Det är den korta sammanfattningen av ett antal uppdrag från regeringen. Under de närmaste åren kommer godstransporter att stå högt på Trafikverkets agenda.

Terminaler och hamnar ska utvecklas så att det blir enklare att lasta om till tåg och sjöfart. Lastkapaciteten på järnvägsvagnar och lastbilar ska utnyttjas bättre. Samtidigt analyserar Trafikverket om längre lastbilar kan tillåtas på delar av vägnätet samt hur det påverkar möjligheterna att flytta över långväga godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Förra sommaren lade regeringen fram sin godstransportstrategi. Nu arbetar Trafikverket med uppdrag inom fyra insatsområden:

  • Stöd till nationella godstransportrådet
  • Ökad intermodalitet
  • Transporteffektivitet
  • Stärkt transportnäring.

Några av uppdraget kommer att pågå i tio år framåt, medan andra ska redovisas redan i år.

Del i klimatarbetet

Effektiva och hållbara godstransporter är en viktig del i att klara klimatmålen. Mängden gods i rörelse ökar. Utmaningen är att använda den kapacitet som redan finns på ett effektivare sätt. För näringslivet är godstransporterna livsviktiga. Det är bara tio procent av godstransporterna som går på järnväg, men godstågen hanterar de långväga och tunga transporterna av malm, skogsråvaror och stål, liksom bildelar och andra insatsvaror i industrin.
– Godstransportfrågorna behöver lyftas fram inom alla områden, exempelvis stadsutveckling, digitalisering, klimat och trafiksäkerhet, men också i vår kommande inriktningsplanering. Vi behöver alla hjälpas åt att se till att godset får större utrymme i vårt arbete, säger Anna Knutsson på avdelningen Transportkvalitet som är involverad i flera av regeringsuppdragen.

Mer gods på flaken

Trafikverket ska arbeta för att ta fram verktyg för att öka fyllnadsgraden. Det finns ledig kapacitet både i godsvagnar och på lastbilsflak. Inte minst gäller det returfrakter, där till exempel en stålpendel skulle kunna ta livsmedel på återresan. Köpare av transporter, speditörer och tågoperatörer kan vinna mycket på att samarbeta och fylla flaken.
– Vår hypotes är att transportsystemet kan utnyttjas bättre om aktörerna kan dela data om hur man använder systemet. Om aktörerna hittar varandra på marknaden kan man dela transporter. Målet är att vi kan ha tillväxt utan att öka trafikarbetet, säger Magnus Swahn på Transportkvalitet.
Han ska bland annat intervjua varuägare, speditörer och transportörer om hur de nyttjar sina affärssystem.
– Flera varuägare har redan tryckt på i den här frågan, bland dem SSAB, ICA och Scania. De menar att det går att få till bättre lösningar om aktörerna börjar dela data om sina godstransporter. Det handlar om att dela både transportdata och trafikdata.
Just nu genomför Trafikverket en pilottest tillsammans med SCA, Ovako och SSAB.
– Vi gör en första redovisning redan i år då vi ska visa hur en sådan här modell skulle kunna se ut, säger Magnus Swahn.