Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto på trafikerad gata i Sydostasien.

WHO:s senaste rapport om trafiksäkerheten visar att trafikolyckor är den åttonde vanligaste dödsorsaken i världen. Foto: Mikhail Kokhanchikov

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sverige värd för global ministerkonferens om trafiksäkerhet 2020

Om ett år samlas ministrar från hela världen i Stockholm för världens tredje globala trafiksäkerhetskonferens. Dödsfall i vägtrafiken har blivit en av vår tids farsoter. Varje dag dör 3700 personer i trafikolyckor, och olyckstalen fortsätter att öka.

Sverige tar ledningen i det globala trafiksäkerhetsarbetet. Den 19-20 februari 2020 går den tredje globala trafiksäkerhetskonferensen av stapeln i Stockholm. Konferensen ska utvärdera FN:s globala plan "Decade of Action for Road Safety 2011-2020", och är ett avstamp för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet.

– Då får vi se trafiksäkerhetsfrågan i en större kontext på svensk mark, med FN i ryggen, det är jättestort. Vägtrafiken är ett stort hot mot den globala folkhälsan, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket.

Konferensen anordnas av Sverige i samarbete med världshälsoorganisationen WHO, och ministerdelegationer från mer än 100 länder väntas komma. Inbjudna representanter för näringsliv, forskning, organisationer och berörda internationella institutioner på den globala arenan kommer också att delta.

Dödsfall i trafiken en av vår tids farsoter

WHO:s senaste rapport om trafiksäkerheten i världen är dyster läsning. Trafikolyckor är i dag den åttonde vanligaste dödsorsaken i världen, och den allra vanligaste bland barn och unga i åldrarna 5-29 år.

– Vi har tyvärr vant oss vid att människor dör i trafiken. Men med Nollvisionen har Sverige, och flera andra länder, sagt att vi inte kan acceptera det. Ett extra stort ansvar har vi förstås för barn, som inte själva kan välja i samma utsträckning, säger Matts-Åke Belin, föreståndare för Trafikverkets Vision Zero Academy.

Det är stora skillnader mellan olika delar av världen. Sverige och Norge har antagit Nollvisionen och har ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete, här har man cirka tre döda i trafikolyckor per 100 000 invånare. I exempelvis Thailand är detta tal mer än tio gånger så högt.

– Mycket av vår välfärd i väst bygger på transporter i länder där trafiksäkerheten är låg, så vi har ett delansvar, säger Matts-Åke Belin.

Hållbarhet på agendan

Konferensen kommer att fokusera på trafiksäkerhet utifrån hållbarhet i en vidare bemärkelse. Trafiksäkerhet är inte en fråga för sig, utan en del av ett hållbart samhälle. I Agenda 2030, FN:s sjutton globala mål för en förändring mot ett hållbart samhälle, finns transportsystemet och trafiksäkerheten integrerade i många av målen.

– De här frågorna hänger intimt samman med till exempel klimat, hälsa, jämställdhet, fattigdom och mänskliga rättigheter. Vi behöver jobba med flera mål samtidigt. Det är en viktig milstolpe att trafiksäkerheten finns med så tydligt i Agenda 2030, säger Maria Krafft.

Globala trafiksäkerhetskonferenser

Den första globala trafiksäkerhetskonferensen hölls 2009 i Moskva. Där enades man om en plan för kommande tio år under namnet "Decade of action", vilken anammades av FN året därpå.

2015 gick den andra globala trafiksäkerhetskonferensen av stapeln i Brasilien.

Nollvisionen

1997 antog Sveriges riksdag ett nytt långsiktigt mål och en strategisk inriktning för trafiksäkerhet, Nollvisionen. Målet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av en trafikolycka. Det är ett etiskt ställningstagande som säger att vi inte kan acceptera att mänskliga misstag får fatala konsekvenser. Nollvisionen har inspirerat trafiksäkerhetsarbetet i flera andra länder.