Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Världens starkaste lok drar 8700 ton mot Narvik. Foto: Peter Nilsson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tio ton mer malm på varje vagn till Narvik

Den 18 februari rullade 8 731 ton från Kiruna mot Narvik i det första malmtåget med den högre axellasten 32,5 ton. Malmbanan har förstärkts och nu pågår testkörningar med tåg som kan ta tio procent mer malm – hela 680 ton extra.

32,5 tons axellast är högst i Europa, den vanligaste axellasten i Sverige är 25 ton, medan Malmbanan nu successivt graderas upp från 30 ton.

Testtåget har 68 vagnar, lika många som ett vanligt malmtåg. Med en axellast på 32,5 kan varje vagn med fyra axlar ta ytterligare 10 ton malm. Det första testtåget väger 8731 ton inklusive  det tvådelade IORE-loket, som för övrigt är världens starkaste. Varje dygn avgår tio malmtåg mot Narvik. Kapacitetsförstärkning motsvarar alltså nästan ett extra malmtåg per dygn.

Testerna genomförs i samråd mellan Trafikverket, BaneNor och LKAB. Till att börja med körs ett testtåg per dygn.

Förstärkt banvall

Projektet inleddes 2016 med utredning av sträckan Kiruna-Narvik. Trafikverket har bedömt tillståndet för alla 53 broar på den nästan 13 mil långa sträckan mellan Kiruna och Riksgränsen. Därefter har bärighetsberäkningar gjorts för att säkerställa att alla broar klarar den tyngre axellasten. På liknande sätt har banans stabilitet utretts. Arbetet har innehållit bedömningar och riskinventeringar på plats. Även signalsystem och elsystem har anpassats för de tyngre tågen. Arbetet med att förstärka banvallar och bergbroar genomfördes under barmarksperioden 2018.

BaneNor har gjort motsvarande anpassningar på Ofotbanen, den norska delen av Malmbanan.

Vitåfors-Luleå

Sedan 2017 har Malmbanan den högre axellasten också på den 21 mil långa sträckan mellan Vitåfors (Koskullskulle) och Luleå. Den högre axellasten kommer att införas gradvis, och en fortsatt utredning och förstärkning av banan behövs för att alla malmtåg på sträckan ska kunna köra med 32,5 tons axellast. Bland annat behöver spår och växlar bytas.