Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kommentar till SVT och kritik mot tillträdesskydd i Trafikverket

SVT publicerade den 8 mars en artikel på webben med rubriken ”SVT avslöjar: Stora brister i Trafikverkets skydd mot it-attacker och inkräktare". Här kommenterar Trafikverket artikeln.

De internrevisionsrapporter som SVT refererar till är initierade av Trafikverket för att säkerställa säkerhet i våra anläggningar. Säkerhetsarbetet har förstärkts under flera år i Trafikverket, kompetens respektive arbetssätt har utvecklats och detta arbete fortgår. Inte minst kopplat till ett förändrat omvärldsläge.

Brister har identifierats kopplade till tillträdesbegränsning och slutsatsen är att befintligt begränsning i vägtunnlar kan förbättras. En del i att ha ett starkt säkerhetsarbete innebär att genom analyser och kontroller identifiera brister för att kunna åtgärda dessa skyndsamt. Gällande specifika åtgärder kopplat till Trafikverkets arbete med säkerhetsskydd varken kan eller ska Trafikverket svara på detaljer.