Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två bantekniker hjälper till med justering och hamrar manuellt vid ett sliperbyte på järnväg. Foto: Anneli Nilsson
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Järnvägen behöver dig!

Alltför få söker sig till yrkesutbildningarna inom järnvägsteknik, trots att framtidsutsikterna är goda. Nu behöver branschen din hjälp med att sprida kunskap om järnvägsteknikerns viktiga arbete och de utbildningar som finns.

Järnvägsbranschen kommer årligen behöva hundratals nya medarbetare – inte minst inom de järnvägstekniska områdena – för att bygga, modernisera och underhålla järnvägens alla delar. Ändå har utbildningsanordnare svårt att rekrytera behöriga sökande till sina ettåriga yrkesutbildningar.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) bedömer regelbundet upplägg, kursinnehåll, mål och om det finns behov för den aktuella kompetensen på marknaden. I höst är Trafikverksskolan, Trafikverkets utbildningsenhet, den enda utbildningsanordnare som både fått sina utbildningar beviljade och beslutat att starta. Det finns andra anordnare som blivit beviljade, men valt att inte starta eftersom de inte fått tillräckligt antal sökande till sina utbildningar.

– Totalt erbjuder vi 48 platser i Ängelholm, jämnt fördelade på signal-, kontaktlednings- och banteknik, berättar Tony Helm, resultatenhetschef på Trafikverksskolan. Vi arbetar målmedvetet för att fylla dessa platser. Men det kräver gemensamma krafter från alla inblandade aktörer i branschen för att marknadsföra utbildningen och karriärmöjligheterna i sektorn. Det är endast tillsammans som vi löser morgondagens kompetens.

Grönt framtidsjobb

På vägen mot ett närmare Sverige behöver järnvägsbranschen och utbildningsanordnare tillsammans med Trafikverket hjälpas åt att sprida kunskap om järnvägsteknikerns viktiga arbete, men vi behöver också din hjälp.

Är du eller känner du någon som är intresserad av ett grönt framtidsjobb fullt med utvecklingsmöjligheter på Sveriges nya järnväg? Då kan du läsa mer om de olika utbildningarna som leder till jobb på järnvägen på bland andra Yrkeshögskolans webbplats, se länkar.

Vad gör en järnvägstekniker?

Som järnvägstekniker kan du jobba med antingen:

  • banan genom exempelvis slipning och svetsning av räl och växlar
  • signalerna som kommunicerar med lokföraren samt bibehåller en hög nivå av säkerhet på järnvägen
  • elkraften som genom högspänning i kontaktledningen driver tåget framåt.

Se en filmad intervju med Hugo Kulas som just nu pluggar till kontaktledningstekniker: