Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kommentar från Trafikverket på DNs ledare från 7 april ”Regeringens nattåg fastnar på Öresundsbron"

Klimatet är en av Trafikverkets viktigaste frågor. Användningen av transportsystemet ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås.

Därför är det positivt att resandet med tåg har ökat kraftigt. Aldrig har så många tåg gått som idag, och aldrig tidigare har så många rest på järnvägen. Det handlar om en fördubbling sedan mitten av 1990-talet. Den svenska järnvägen har dessutom stora upprustningsbehov. För att vi ska kunna ha en fungerande järnväg i framtiden behöver vi genomföra arbeten på spåren i dag. Vi står just nu inför den största satsningen i modern tid för att rusta, bygga ut och modernisera järnvägen.

Så det är trångt på spåren – med över 50 aktörer som söker tåglägen i en avreglerad marknad. Det är ett omfattande pussel att få alla önskemål tillgodosedda för att köra tåg och för att samtidigt kunna underhålla järnvägsanläggningen. Det handlar om att få samman önskemålen om cirka 1,5 miljoner tåg och cirka 20 000 underhållsarbeten per år. Dessutom ska tågen vara punktliga.

Tågplaneringen är ett komplext arbete men Trafikverket försöker alltid vara flexibla och flyttar ibland banarbeten om det går. Varje år gör vi upp emot 80 000 ändringar i den satta planeringen. Och vi ser till att göra så mycket banarbeten som möjligt när så få som möjligt reser, till exempel under sommaren.

I fallet med tågresan till Berlin som nämns i DNs ledare rådde det kapacitetsbrist och gick inte att lösa. Den tid i spår som önskades var redan upptagen av andra operatörer. För resan till Italien, som också nämns i ledaren och där DN ansökte om kapacitet, gick det däremot att tilldela resan genom bland annat flytt av banarbete. Det är ett pussel när tåg och arbeten måste samsas om de tider som finns tillgängliga.

Det finns inga motsättningar mellan det som artikelförfattaren önskar och det som Trafikverket arbetar för – en järnväg som används maximalt för att bidra till miljömålen. Men en upprustning av järnvägen kommer tyvärr att behöva ta plats i spåren de närmaste åren och det kommer att märkas.