Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Mars lyfte punktligheten första kvartalet 2019

Punktligheten för persontågen under mars blev 92,2 procent vilket innebär att 82 542 av 89 565 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Utfallet är 4,1 procentenheter bättre jämfört med mars 2018.

När vi nu med årets första kvartal bakom oss kan börja summera vintern så ligger punktligheten för persontågen hittills för 2019 på 90,5 procent. Utfallet är 3,0 procentenheter bättre jämfört med första kvartalet 2018.

Mars drar upp resultatet med en punktlighet på 92,2 procent som är det enskilt bästa månadsresultatet sedan juli 2017. Allra bäst gick kortdistanstågen som står för 51 procent av persontågstrafiken. Här blev utfallet 94,7 procent, ett resultat som kunde varit ännu högre om inte en optokabel grävts av norr om Malmö den 6 mars vilket orsakade ett flertal följdfel i bland annat signalanläggningar och signalställverk.

Mars i siffror

Under mars visar samtliga tågsegment upp ett betydligt bättre punktlighetsresultat jämfört med föregående månad.

Punktlighetsresultat:

 • Kortdistanstågens förbättrades med 2,3 procentenheter
 • Medeldistanstågens förbättrades med 3,9 procentenheter
 • Långdistanstågens förbättrades med hela 9,2 procentenheter

Sett till enskilda dagar så har punktligheten varit över 90 procent i 25 av månadens 31 dagar. Högst punktlighet för en enskild dag kom i inledningen av månaden. Lördagen den 2 mars ankom 2 118 av 2 174 persontåg sin slutstation i rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultat på 97,4 procent.

Med en punktlighet på 94,1 procent var måndagen den 11 och onsdagen den 20 mars de vardagar som hade högst punktlighet under månaden. Den 11 mars ankom 3 049 av 3 240 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid, för den 20 mars var motsvarande siffror 3 042 av 3 223 planerade tåg.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade fredag 8 mars då 2 844 av 3 259 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Punktlighetsresultatet för fredagen blev därmed 87,3 procent, och de enskilt största orsakerna var två tillbud/olyckor med obehöriga i spåret på Västra stambanan samt ett större växelfel på Göteborgs central. Dessutom ställdes många tåg in i södra Sverige på grund av en klass 2-varning för hårda vindar. Dessa tåg räknas i statistiken som försenade.

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under mars:

 • Hastighetsnedsättningar vid Hultsfred på Stångådalsbanan, 18-31 mars.
 • Avgrävd optokabel vid Åkarps norra, signalanläggnings- och signalställverksfel, 6-7 mars.
 • Uppkörd växel / spårledningsfel vid Stockholm City 28/2-1/3.
 • Hastighetsnedsättningar vid Sävast, söder om Boden på Stambanan genom Övre Norrland
 • Obehöriga i spår / påkörd person mellan Vingåker och Baggetorp på Västra stambanan, 8 mars.
 • Tågurspårning på Göteborgs C, 12 mars.
 • Spårfel / hastighetsnedsättning vid Knivsta norr om Stockholm, 27-28 mars.
 • Spårväxelfel vid Stockholm City, 22 mars.

Punktlighetsutfallet för mars 2019 är det näst bästa för en marsmånad sedan måttet STM5 infördes 2013.

Under mars framfördes 88 218 tåg som tillsammans avverkade 11 194 000 kilometer. Jämfört med mars 2018 ökade antalet tåg med 3,5 procent, och antalet framkörda tågkilometer med 3,8 procent.