Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett röjningslok är på väg för att hämta upp ett havererat tåg. Foto: Frida Vilhelmson

Ett pågatåg hade abonnerats när Trafikverket skulle göra en skarp övning tillsammans med Arriva/Pågatågen. Personalen från Protrain, som körde röjningsloket, visste inte att det rörde sig om en övning förrän de kom till platsen. Foto: Frida Vilhelmson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya lok ska minska störningarna på järnvägen

Ett grönt diesellok är det senaste tillskottet som ska hjälpa till vid trafikstörningar i tågtrafiken. Loket, som finns i Malmö, är det första av femton nya röjningslok. Nyligen blev det utskickat på uppdrag vid en skarp övning med ett havererat tåg.

Ett pågatåg på väg från Helsingborg har havererat i Södervidinge på den skånska slätten, utanför Teckomatorp. För att resenärerna snabbt ska kunna åka vidare på annat sätt förbereder tågpersonalen för evakuering.

Trafikverkets nya röjningslok kallas in för bärga det trasiga tåget och lokföraren plockar fram en stege för att förenkla avstigningen ut i banvallens makadam.

Den här händelsen var bara en övning för att testa rutinerna. Men röjningsloket har använts redan innan, bland annat för att dra undan ett snabbtåg som fått stopp på linjen norr om Hässleholm.

Göran Holmberg
Göran Holmberg

– Vi röjer det trasiga tåget till en plats som inte stör övrig trafik. Därifrån får järnvägsföretaget själv bärga tåget, förklara Göran Holmberg, projektledare för pilotprojektet i region syd.

Kan dra tunga godståg

Sedan i mitten av mars finns det gröna loket i Malmö, tillgängligt för att med kort varsel sättas in för att hjälpa till vid störningar. Loket är utrustat med övergångskopplingar så att det kan dra alla tågtyper i Sverige och dragkraften ska även räcka för tunga godståg.

Från och med år 2020 ska 15 likadana röjningslok stå utplacerade på strategiska platser runtom i Sverige men loket i Malmö ingår i ett pilotprojekt och är därav det första i Sverige i den nya satsningen.

– Det finns en tradition av att jobba med förbättringar här i syd. Dessutom är trafiken här representativ för hela Sverige och kan ligga till grund för förbättringar i hela landet. Det var därför vi valde att göra piloten här, säger Thomas Pettersson, som leder hela projektet inom Trafikverket.

Uppdrag från regeringen

Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och flera olika järnvägsföretag: Skånetrafiken, Öresundståg, SJ, Transdev – som kör Öresundstågen – och Arriva, som kör Pågatågen.

– Det är en pusselbit i förbättringen av hela järnvägstrafiken, att stärka vår förmåga till störningshantering och ge relevant trafikinformation, säger Thomas Pettersson.

Röjningsloket från Malmö har kommit till platsen. Foto: Frida Vilhelmson
Loket från Malmö har kommit till platsen. Foto: Frida Vilhelmson

Förändringsarbetet är resultatet av ett regeringsuppdrag och går ut på att hitta sätt att minska effekterna när det uppstår störningar i järnvägstrafiken. Trasiga tåg som står i vägen ska flyttas snabbt och passagerare ska få bättre information och snabbare evakueras.

– Ju mer information man har desto bättre är det, säger Jonna Kristiansen, kundvärd på Pågatågen som deltog i övningen.

– Överlag har folk förståelse, men är det resenärer som har blivit stående flera gånger samma vecka så är de kanske inte så glada.

Tusen personer ska utbildas

I dag konkurrerar 45 järnvägsföretag i de svenska järnvägsspåren och det råder brist på lediga lok som snabbt kan sättas in i röjningsoperationer. Därför behövs de nya röjningsloken.

Thomas Pettersson
Thomas Pettersson

– Vi har hittills tillämpat "sjöfartsprincipen". Den innebär att det bolag som har ett lok närmast en störning ska rycka in och hjälpa till, precis som fartyg får göra på sjön. Men det är inte så populärt hos bolag som ofta måsta ställa upp och bogsera, säger Thomas Pettersson.

Närmare tusen personer på Trafikverkets trafikledning och hos järnvägsföretagen ska nu genomgå en gemensam webbutbildning för att få samma bild av prioriteringar, beslut och arbetssätt vid störningar i tågtrafiken.

Vill bli snabbare

Men övningar i skarpt läge ger förstås också viktiga lärdomar. När det gäller övningen utanför Teckomatorp tycker Göran Holmberg att många delar fungerade bra. Inte minst gick det snabbt att koppla ihop det havererade tåget med röjningsloket. Men det fanns också en del som han tycker kan bli bättre. Framför allt gäller det tidsaspekten.

– Röjningsloket stod länge i Kävlinge innan det rullade ut, säger han.

Finns det något mer som kan göras bättre nästa gång?
– Vi kan jobba på att få en säkrare prognos för när röjningsloket kan vara framme. Då kan järnvägsföretagen avgöra om de har en lösning som går snabbare.

Personal förbereder för att koppla ihop loket med tåget. Foto: Frida Vilhelmson
Personal förbereder för att koppla ihop loket med tåget. Foto: Frida Vilhelmson

Max en timme till evakuering i storstäderna

Trafikverket föreslår att det ska finnas två tidsgränser vid stopp i tågtrafiken. I storstadsområden – det vill säga Malmö, Stockholm och Göteborg – ska det ta max en timme att påbörja evakuering av tågresenärer. På stambanorna och lokalbanorna föreslås maxtiden vara två timmar. Därefter ska det tåg som blockerar linjen röjas ur vägen.

 

När tåget har kopplats ihop med röjningsloket kör ekipaget i låg hastighet till nästa tågstation, Kävlinge. Foto: Frida Vilhelmson
När tåget har kopplats ihop med röjningsloket kör ekipaget i låg hastighet till nästa tågstation, Kävlinge. Foto: Frida Vilhelmson

Regeringsuppdrag evakuering och röjning

Regeringsuppdraget som Trafikverket fick 2017 innebär att Trafikverket ska genomföra åtgärder för en effektivare evakuering och röjning vid tågstopp. Syftet är att snabbt kunna evakuera resenärer och röja spåren vid olyckor. För att genomföra det arbete som krävs har regeringen skjutit till 215 miljoner kronor för tiden 2018-2020.

Projektet börjar som en pilot i syd där ett röjningslok finns uppställt i Malmö sedan i mars 2019. Under 2020 ska 15 lok placeras ut i hela landet.

Cirka 1 000 personer inom trafikledning på Trafikverket och på järnvägsföretagen ska gå utbildning för att få samma bild av prioriteringar, beslut och arbetssätt vid störningar i tågtrafiken.