Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Dags för blågula nattåg till kontinenten? Regeringen anslår 50 miljoner kronor för att Trafikverket ska kunna upphandla trafik till länder i Europa. Foto Göran Fält. Köpenhamn H, där man för tio år sedan kunde ta nattåg till Köln och Amsterdam.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Satsningar på nattåg, enskilda vägar och gods i vårbudgeten

Regeringens vårbudget innehåller satsningar på nattåg till kontinenten, enskilda vägar och järnvägsunderhåll. Förbättrad bärighet för tyngre fordon och ökat järnvägsunderhåll ska gynna godstransporter. Trafikverket får upphandla nattåg till kontinenten.

Regeringen vill förbättra människors möjligheter att resa med liten klimatpåverkan. Därför satsas 50 miljoner kronor under 2019 på nattåg till övriga Europa. Ett nytt ramanslag för Internationell tågtrafik förs upp på statens vårbudget. Anslaget ska användas för att upphandla tågtrafik från Sverige till destinationer i andra länder.

– Det ska vara lätt att resa klimatsmart. Därför satsar regeringen på nattåg ut till kontinenten. Det är ännu för tidigt att säga något om vilka europeiska städer som kan bli aktuella. Det är frågor vi nu vill att Trafikverket ska titta på. Målet är nattåg till flera europeiska städer, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Enskilda vägar och gods

Regeringens andra satsning på Trafikverkets område i vårbudgeten gäller enskilda vägar och godstransporter. Anslaget till vidmakthållande av transportinfrastrukturen utökas med 122 miljoner kronor. Av dessa går 66 miljoner kronor till anslaget för enskild väghållning. Pengarna ska används för särskilda driftåtgärder för att förbättra de enskilda vägarnas funktion och bärighet, bland annat för tyngre fordon.

Anslaget till drift, underhåll och trafikledning på järnväg utökas med 56 miljoner kronor, bland annat för att främja godstransporter på järnväg.

Ersättningen till icke statliga flygplatser i Norrland ökas med 57 miljoner. Pengarna ska användas som driftstöd till följd av flygskatten.

Höjd ram för flygavtal

– Som väntat var det begränsat med nya satsningsområden i vårändringsbudgeten som berör Trafikverkets verksamhet. Normalt är det i höstbudgeten som större satsningsområden brukar presenteras, säger Robert Hultgren, avdelningschef på Ekonomi och styrning på Trafikverket.  

– I de delar som berör Trafikverkets verksamhet i vårändringsbudgeten var ett av de mest viktiga förslagen att bemyndganderamen för trafikavtal höjs med 500 miljoner kronor för 2019. Det är en förutsättning för att Trafikverket skall kunna upphandla de flyglinjer som vi beslutat om avseende så kallad allmän trafikplikt 2019–2023. Dessa upphandlingar grundar sig på Trafikverkets rapport Flygutredning 2019–2023, säger Robert Hultgren.