Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Öresundsbron. Foto: Mostphotos, Bengt Hultqvist
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket arbetar med att förbättra produktiviteten

För andra året i rad redovisar Trafikverket en samlad bedömning av produktivitetsutvecklingen i anläggningsbranschen till regeringen. Vi ser tecken på positiv utveckling och bra åtgärder genomförs, men ökad produktivitet och innovation tar tid.

Produktivitetsarbetet innebär att Trafikverket arbetar för att skapa förutsättningar för anläggningsbranschen att leverera bättre kvalitet till bättre kostnad. Det gör vi till exempel genom att arbeta med ständig utveckling av våra affärsformer och vår interna planering. Det pågår även en rad forskningsprojekt och samarbeten med branschen för att fortsätta att utveckla och vässa arbetssätt. Detta görs exempelvis genom samverkanforum och leverantörsundersökningar.

– Mätningar visar tecken på att produktiviteten har förbättrats något över tid, både på väg- och järnvägssidan, även om mätningen inte visar hela Trafikverkets verksamhet. Resultatet av vårt arbete med den interna planeringen ger leverantörer bättre förutsättningar att lämna genomarbetade anbud och längre tid för planering, säger Erik von Geijer på Ekonomi och styrning, Trafikverket.

Trafikverket arbetar också tillsammans med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) för att vidareutveckla analyser och uppföljning av entreprenadkontrakt som en del av regeringsuppdraget.

Utmaningar med konkurrens och kompetensförsörjning

Det finns utmaningar för innovation och produktivitet inom anläggningsbranschen. Antalet anbud minskar både på entreprenad- och konsultsidan, till exempel på grund av rådande konkurrens- och konjunkturläge. Många infrastruktursatsningar i Norden och Europa påverkar också konkurrensen. Kompetensförsörjningen i anläggningsbranschen är en annan utmaning som påverkar möjligheterna till innovation och produktivitet.

– Vi har utmaningar med kompetensförsörjningen. Därför arbetar Trafikverket tillsammans med branschen i en rad initiativ för att hitta lösningar. En framgångsfaktor för att skapa ökad innovation och produktivitet är just samarbetet med branschen. Trots utmaningarna är vår bedömning att bra åtgärder redan nu genomförs och att utveckling får ta tid säger Ali Sadeghi, chef för verksamhetsområde Investering, Trafikverket.

Den sista avrapporteringen av regeringsuppdraget sker i april 2020.

Fakta

Trafikverket har ett regeringsuppdrag att över en treårsperiod årligen redovisa utvecklingen inom vårt produktivitets- och innovationsarbete. Detta är den andra avrapporteringen.

Trafikverket bildades 2010 med ett uttalat syfte att främja produktivitet och innovation i anläggningsbranschen. I Trafikverkets instruktion står det att "Trafikverket ska i sin roll som beställare särskilt verka för att produktivitet, innovation och effektivitet på marknaderna för investeringar, drift och underhåll ökar" och att "Trafikverket ska årligen till regeringen redovisa produktiviteten för drift-, underhålls- och byggåtgärder inom det egna ansvarsområdet".