Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Godståg kör förbi buskar och träd.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Detektorer är inte brandvarnare

I dagens DN lyfts Trafikverkets hjulskadedetektorer (även kallade varmgångs- och tjuvbromsdetektorer) på järnvägen fram som ”brandvarnare”.

– Detektorerna är ett hjälpmedel för att övervaka fordon och för att förbättra trafiksäkerheten. De är konstruerade för att upptäcka olika typer av hjulskador och kan känna av om ett hjul varmgångskörts, men de larmar inte för bränder, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson, och fortsätter:

– Detektorer ett bra hjälpmedel för fordonsövervakning och vi ser över möjligheterna på längre sikt att installera flera hjulskadedetektorer på våra banor. Vi undersöker också möjligheten att stötta forskningen kring att hitta lösningar som minskar risken av gnistbildning från fordon.

Det finns en så kallad ”detektorgrupp” som är ett samarbete Inom järnvägsbranschen där man tar upp utveckling och utplacering av detektorer.   

Åtgärder i sommar

Efter förra sommarens omfattade bränder har vi tagit fram flera åtgärder för att öka vår beredskap. I sommar förbereder vi oss bland annat genom att:

  • Ha gjort åtgärder på kontaktledningsanläggningen för att minska antalet brott på ledningarna vilket även minskar risken för brand.
  • Kunna stoppa tågtrafik på bandelar som ligger i områden där det är extrem brandrisk.
  • Öka kontrollen av kritiska sträckor vid brandfara.
  • Stoppa planerade ”heta arbeten” med spårslipning, svetsning eller kantklippning på platser där vi kan riskera att få brand vid extrem brandfara.
  • Se till att vegetationsröjning och trädfällning inte sker vid extrem brandfara.
  • Se till att våra entreprenörer har beredskap för brandsläckning när de gör ”heta arbeten” som medför risk för gnistor samt har med sig släckutrustning som vattentankar mm.
  • Instruera järnvägsföretagen att kolla bromsar, ser till att sina förare att köra och bromsa på ett sätt som minskar risken för gnistbildning.
  • Erbjuder räddningstjänsten tankvagnar för järnväg, de kan få tillgång till släckvagnarna när det brinner på platser i närheten av järnvägen och där de inte kan nå fram med egna räddningsfordon som vi vid behov kan erbjuda räddningstjänsten i deras släckningsarbete.

Sommarens förberedelser kommer att presenteras i sin helhet för regeringen den 13 juni.