Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Handskning mellan två glada män.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Klart med konsult för lokaliseringsutredningen Hässleholm–Lund

Projekt Hässleholm-Lund har upphandlat en konsult för lokaliseringsutredning och miljökonsekvensbedömning av järnvägssträckan Hässleholm–Lund. Det blir den svenska teknikkonsulten Sweco som får kontraktet.

I dag skrev Per Ling-Vannerus, chef för verksamhetsområdet Stora projekt, på upphandlingskontraktet tillsammans med Mats Hermansson, VD på Sweco Society. Hässleholm–Lunds projektledare Kristofer Söderberg är nöjd med resultatet:
– Sweco är den anbudsgivare som gjort bäst ifrån sig under vår utvärdering. Det är också en av Europas största teknikkonsulter, med stor erfarenhet av komplexa infrastrukturprojekt, säger han.
Han får medhåll från Sara Distner, som är projektchef för projekt Hässleholm-Lund:

Nio företag lämnade anbud

– Det var väldigt uppmuntrande att hela nio företag skickade in anbud till i den här upphandlingen. Antalet anbud visar att leverantörsbranschen delar vårt engagemang för projektet, säger hon.
Sweco ska, tillsammans med Trafikverket, nu utreda lokaliseringen för den skånska höghastighetsjärnvägen mellan Hässleholm och Lund. Lokaliseringsutredningen är den första delen av järnvägsplanen och det första steget i den lagstadgade planläggningsprocessen.
– I korthet går det ut på att ta fram möjliga korridorer för järnvägen och värdera dem utifrån en mängd faktorer – miljö, tillgänglighet, kostnad, och så vidare. Till slut ska vi väga alternativen mot varandra och förorda den korridor som vi bedömer vara bäst. När detta arbete är klart lämnar vi det till regeringen med begäran om tillåtlighet för fortsatt arbete i en av korridorerna, säger Kristofer Söderberg.

Vem bedömer var det är bäst att bygga järnvägen?

– Det är Trafikverket som gör den slutgiltiga bedömningen, men givetvis bygger den bedömningen till stor del på synpunkter och underlag från samråd med berörda myndigheter, organisationer och allmänheten. Samrådsprocessen är en grundmurad del av vår planläggningsprocess, säger Kristofer Söderberg.
Hur kommer man som medborgare att kunna medverka vid dessa samråd, då?
– På webbsidan kommer vi att publicera datum och plats för samråd. Vi ska också annonsera detta i lokalpressen. Mer information kommer!

När kan själva utredningen vara färdig?

– Vi räknar med att vara klara med lokaliseringsutredningen år 2022, säger Kristofer Söderberg.