Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg vid plattform

April blev en bra månad för pendeltågen. Foto: Göran Fält

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Kortdistans nådde punktlighetsmålet under april

Punktligheten för persontågen under april blev 92,0 procent vilket innebär att 78 454 av 85 238 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Utfallet är 2,3 procentenheter bättre jämfört med april 2018.

Allra bäst under april gick kortdistanstågen som står för ca 51 procent av persontågstrafiken. Utfallet för april blev 95,5 procent, vilket innebär att segmentet nådde det branschgemensamma målet om en punktlighet på 95 procent. Den främsta anledningen är att det inte inträffade några större störningspåverkande incidenter eller händelser i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö där huvuddelen av kortdistanstrafiken körs.

Punktlighet för persontåg i april 2019

Under april står samtliga tre segment för små förändringar jämfört med föregående månad. Kortdistanstågens punktlighet ökade med 0,8 procentenheter, medan utfallet för medel- och långdistanstågen backade med 1,8 respektive 0,9 procentenheter. I jämförelse med april 2018 förbättrades punktlighetsresultatet för samtliga segment; Kortdistanstågen med 1,7 procentenheter, Medeldistanstågen med 2,7 procentenheter och Långdistanstågen med 4,2 procentenheter.

Över 90 procent 26 dagar i april

Sett till enskilda dagar så har punktligheten varit över 90 procent i 26 av månadens 30 dagar. Högst punktlighet för en enskild dag kom i mitten av månaden. Lördagen den 13 april ankom 2 100 av 2 162 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultat på 97,1 procent.

Med en punktlighet på 94,4 procent var tisdagen den 16:e den vardag som hade högst punktlighet under månaden. Av 3 183 planerade persontåg ankom 3 004 sin slutstation i rätt tid.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade måndag 1 april då 2 795 av 3 218 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Punktlighetsresultatet för månadens inledande måndag blev därmed 86,9 procent, och de enskilt största orsakerma var signalanläggningsfel på Nynäsbanan söder om Stockholm C samt på Västkustbanan vid Varberg. Dessutom orsakade obehöriga i spår störningar på Ostkustbanan söder om Uppsala.

2_storningar_april_750px.jpg

Enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under april:

  • Hastighetsnedsättningar vid Hultsfred på Stångådalsbanan, 1-30 april.
  • Hastighetsnedsättningar /enkelspårsdrift Nyckelsjön-Stjärnhov på Västra stambanan, 6–10 april.
  • Obehöriga i spår / påkörd person vid Årstaberg söder om Stockholm C, 15 april.
  • Brand vid banvallen mellan Sköldinge och Flen på Västra stambanan, 25 april.
  • Spårledningsfel Göteborg C, 11 april.
  • Obehöriga i spåret mellan Uppsala och Knivsta, trafikstopp/hastighetsnedsättning begärd av polis, 4 april.
  • Kontaktledningsfel / strömavtagarfel på ett järnvägsfordon vid Stockaryd på Södra stambanan, 26 april.
  • Spårfel med hastighetsnedsättningar Ekolsund-Grillby på Mälarbanan, 1–10 april.
  • Signalanläggningsfel Flackarp-Åkarp Norra på Södra stambanan, 15 april.

 

3_punktlighet_april_750px.jpg

Punktlighetsutfallet för april 2019 är tillsammans med april 2014 det bästa för en aprilmånad sedan måttet STM5 infördes 2013.

 

4_antalet_persontag_april_750px.jpg

Under april framfördes 84 128 tåg som tillsammans avverkade 10 587 000 kilometer. Jämfört med april 2018 ökade antalet tåg med 2,6 procent, och antalet framkörda tågkilometer med 1,3 procent.