Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklister på landsväg. Foto: Jens Lasthein
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Cykelbokslutet visar fortsatt ökning för elcyklar

Det nationella cykelbokslutet för 2018 redogör för trender och utveckling för att inspirera till ökat och säkert cyklande. Trenden med elcyklar från föregående år håller i sig. Försäljningen av elcyklar i Sverige ökade med 35 procent det senaste året.

Det såldes cirka 103 000 stycken elcyklar i Sverige säsongen 2017/2018. Det var en kraftig ökning jämfört med föregående säsong, då det såldes 67 500 stycken. Detta motsvarar en ökning med 35 procent. Ökningen är mycket tack vare den statliga elfordonspremien som slog igenom ordentligt.

Rami Yones. Foto: Hanna Wallén

En utvärdering som gjordes av elfordonspremien visar att ungefär hälften av elcykelanvändningen ersätter bilåkning och den andra hälften kollektivtrafik, vanlig cykel, gång och annat. Elcykelanvändningen ersätter bilåkande i något högre grad för män än för kvinnor, samt ersätter bilåkande i betydligt högre grad inom mindre städer/landsbygd jämfört med storstäder.

– Cykling ökar i betydelse och är en viktig del i ett hållbart transportsystem, säger Rami Yones, ordförande i Nationella cykelrådet. Det finns ett stort fokus på cykelfrågorna och arbetet i samhället blir alltmer systematiskt. Att cykla behöver bli attraktivare, smidigare och säkrare.

Fler viktiga slutsatser i cykelbokslutet

  • 68 av landets 290 kommuner har en cykelstrategi eller cykelplan som inte är äldre än fem år. Det är en ökning jämfört med tidigare år.
  • 35 procent ökning av elcyklar. Samtidigt minskar den totala cykelförsäljningen, och de cyklar som köps är dyrare cyklar.
  • Ytterligare 59 mil cykelnät har registrerats sedan föregående cykelbokslut. Antalet registrerade cykelvägar ökar.
  • Antalet omkomna cyklister har minskat något mellan åren 2017 och 2018, från 26 omkomna till 23 omkomna.
  • Det blir lättare att ta med cykeln på tåget i och med Europaparlamentets beslut att det ska finnas plats för minst åtta cyklar på varje tåg inom EU.


Om cykelbokslutet

Cykelbokslutet tas fram av Nationella cykelrådet som är ett samverkansforum för en ökad och säker cykling. Nationella cykelrådet har i årets cykelbokslut dragit ett antal slutsatser, som kommer att tas in i det fortsatta arbetet för en ökad och säker cykling.

Medlemmar i cykelrådet är: Boverket, Cykelfrämjandet, Göteborgs stad, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Region Sörmland, SKL, Svensk cykling, Trafikverket, Transportstyrelsen och VTI.