Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svart lastfartyg vid en blå kran i liten hamn. Mörkblått vatten och blå himmel.

Foto: Göran Fält

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Handlingsplan banar väg för mer gods på vattnet

Nu kraftsamlar sjöfartssektorn, 62 förslag ska stärka svensk sjöfart. Sjöfarten är energieffektiv och det finns också stor överkapacitet på våra vattenvägar. Med rätt förutsättningar kan vi frakta dubbelt så mycket gods på våra vatten 2040.

Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart på Trafikverket, leder arbetet med handlingsplanen som är ett regeringsuppdrag för att främja sjöfarten.

– Åtgärderna i handlingsplanen kan göra skillnad både på kort och lång sikt men först när många av dessa åtgärder införs kan vi förvänta oss en förändring. Ingen av åtgärderna kommer ensamt innebära att gods kan flyttas över till sjöfarten, säger Pia Berglund

Handlingsplanen innehåller alltifrån, dialog med hamnar, utbildning av myndighetspersonal till fortsatt utredning kring regler för pråmtrafik. Arbetet görs med andra myndigheter, sjöfarts- och transportsektorn och utgår från regeringens godstransportstrategi.

– En konkret åtgärd är vi kan frakta husmoduler och vindkraftverk sjövägen istället för på vägen. Konsekvenser som påverkan på priset och tillgången på transporter för näringslivet samt klimat- och miljönytta av ett sådant förslag kommer analyseras, säger Pia Berglund

Sjöfarten är energieffektiv

Det är nödvändigt att använda både sjöfart och järnväg i betydligt större omfattning än idag om vi ska och vara helt fria från koldioxidutsläpp 2045.

– Sjöfarten är energieffektiv, det krävs betydligt mindre energi per transporterat ton gods på sjön än på väg. Det beror främst på sjöfartens möjligheter att ta mycket gods samtidigt som fartygen kräver mindre energi per vikt och transporterad sträcka, säger Pia Berglund.

I filmen nedan berättar Pia Berglund mer om handlingsplanen: