Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Viltolyckorna ska minska genom olika åtgärder

För att minska antalet viltolyckor på väg och järnväg måste olika åtgärder kombineras. Åtgärderna genomförs på det mest trafikerade vägnätet och där det varit många viltolyckor över tid.

Trafikverket kartlägger länsvis de farligaste vägsträckorna där flest viltolyckor inträffar för att veta var de fysiska åtgärderna ska genomföras för att få djuren att passera på säkra ställen.

En vanlig åtgärd är viltstängsel, men stängslet fungerar inte som ett stopp för djur utan det styr djuren att välja annan passage som oftast inte är säker. Därför behöver viltstängsel kompletteras med andra åtgärder så att djuren kan passera väg och järnväg säkert.

– Viltstängsel kan kompletteras med exempelvis ett viltvarningssystem eller om möjligt planskilda övergångar där den nyligen invigda ekodukten i Lemmeströtorp på väg E65 är ett bra exempel, säger Anders Sjölund, Trafikverket.

Ett sätt att möjliggöra säker passage

En ekodukt är en bro som är till för att både stora och små djur ska kunna ta sig över till andra sidan vägen på ett skyddat sätt. Syftet med en ekodukt är både att minska vägens barriäreffekt för vilt och antalet viltolyckor.

På vägsidan bidrar även fordonsutvecklingen med aktiv viltvarning till att minska antalet viltolyckor. Viktigt och nödvändigt är även samverkan med andra aktörer, till exempel via Nationella ViltolycksRådet (NVR), liksom genom forskning och innovation.

Under 2018 polisrapporterades nästan 65 500 viltolyckor, men det är ett stort mörkertal och det kan handla om så mycket som 75 000. Viltolyckorna sker under hela året, med viss tyngdpunkt på hösten. Olyckorna ökar för varje år och orsaken är främst ökad trafik förutom för vildsvin och hjort som har kraftigt ökade populationer. De vanligaste viltolyckorna är med rådjur, vildsvin och älg.

Särskilda risker med vildsvin

Bökande djur som vildsvin och grävlingar gräver sig enkelt under traditionella viltstängsel. Därför krävs särskilda konstruktioner som att en del av stängslet grävs ner i marken för att förhindra att de tar sig ut i trafiken. Sambandet mellan viltstängslets funktion och säkra passagemöjligheter är tydligt, ju fler passager desto bättre fungerar stängslet. Med en bra balans erhålls god funktion som är kostnadseffektiv.

Vildsvin innebär även ett annat problem och det är att de kan bära på en virussjukdom, afrikansk svinpest som är dödlig för vildsvin och grisar men ofarlig för människan. Se faktaruta nedan. Sjukdomen kan spridas mellan vildsvin och tama grisar, men även via charkprodukter till svinen. Trafikverket kommer under sommaren att skylta på rastplatser i södra Sverige med uppmaningen att inte kasta matrester som korv och skina i naturen utan använda avsedda sopbehållare.

Afrikansk svinpest förekommer hos vildsvin och grisar i Europa, framför allt i Baltikum, Polen, Tjeckien, Ungern och Ryssland. Den breder snabbt ut sig och den närmar sig Norden. Smittan kan finnas i svinens blod och andra kroppsvätskor, samt i charkvaror. Rengör kläder och utrustning som varit i kontakt med grisar eller vildsvin i smittade områden. Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där svinpest förekommer. Släng inte matrester i naturen utan använd avsedda sopbehållare.
Afrikansk svinpest (Jordbruksverkets webbplats)