Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg i landskap med starkt solljus

Värmen påverkar oss och hela transportsystemet. Foto: Bildarkivet.se

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Extrem värme kan påverka dig som resenär och trafikant

SMHI varnar för extremt höga temperaturer på flera ställen i landet. Trafikverket har beredskap för effekter av värmen. Du som reser – ha gärna med dig en flaska vatten.

Långvariga höga temperaturer ökar belastningen på teknisk utrustning och kan skapa trafikstörningar. Värmen påverkar till exempel både asfalt och räls. Asfalten kan blöda och solkurvor kan uppstå på järnvägen.

Blödande asfalt

En rejäl värmebölja kan ge så kallad blödande asfalt på vägen. Det är bindemedel som stiger upp vilket kan göra vägbanan hal, speciellt i samband med regn och efter en längre tid av uppehållsväder. Det finns flera olika åtgärder att ta till och trafikanterna informeras via skyltning.

Kontakta Trafikverkets kontaktcenter som är öppet dygnet runt, 0771–921 921 om du vill anmäla en hal väg. Larm om risk för skada tas alltid på allvar.

 

Risk för solkurvor

Risken för solkurvor är som störst under lugna, heta och soliga dagar, då rälstemperaturen kan stiga till 40–55 °C. Höga temperaturer gör att metallen i rälerna utvidgas och utsätter spåret för höga tryckspänningar. Efter förra årets varma sommar med många solkurvor har Trafikverket fokuserat på att minska risken för solkurvor. Vi gör riktade åtgärder på särskilt utsatta platser över hela landet.

 

Förhindra bränder

Förra sommarens värme och bränder resulterade i förberedelser för att förhindra bränder vid torka och höga temperaturer. Några exempel på det är:

  • Vi instruerar järnvägsföretagen att kolla bromsar på sina fordon och se till att tågförarna kör och bromsar på ett sätt som minskar risken för gnistbildning.
  • Stoppar planerade ”heta arbeten” med spårslipning, svetsning eller kantklippning på platser där vi kan riskera att få brand vid extrem brandfara.
  • Ser till att våra entreprenörer har beredskap för brandsläckning när de gör ”heta arbeten” som medför risk för gnistor samt har med sig släckutrustning som vattentankar med mera.
  • Vi har gjort åtgärder på kontaktledningsanläggningen för att minska risken för brand.
  • Vi har också några tankvagnar för järnväg att erbjuda räddningstjänsten där de inte kan nå fram med egna räddningsfordon.

Öppningsbara broar

Även öppningsbara broar kan påverkas av långvarigt höga temperaturer så att de inte går att använda. Skulle det inträffa finns risk för långvariga köer. Sjöfartsverkets webbplats visar var de öppningsbara broarna finns i landet.

 

Ta med vatten och pausa

Vintertid uppmanar Trafikverket trafikanter och resenärer att utrusta sig för vädret när man är ute och åker. På sommaren är det naturligtvis inte samma risker men det finns några saker att tänka på:

  • Ta med vatten om du skulle bli stående någonstans i värmen – oavsett trafikslag
  • Pausa ofta – se Trafikverkets karta över rastplatser
  • Planera din resa – aktuell trafikinformation om trafikläget, rastplatser, vägfärjor finns på Trafikverkets webbplats på startsidan under Trafikinformation
  • Lämna aldrig barn och djur i bilen
  • Ta det lugnt i sommartrafiken!