Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg på station i skymning.

Foto: Michael Erhardsson, Mostphotos.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket utreder nattåg till kontinenten

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för statlig upphandling av nattågstrafik till europeiska städer.

I redovisningen av uppdraget ingår att lämna förslag på trafikupplägg och resmål, en bedömning av kostnaderna för staten samt en tidplan för genomförandet.

−Redovisningen av uppdraget kommer att utgöra ett underlag vid ett framtida beslut om statlig upphandling av trafik, säger Lennart Kalander, avdelningschef nationell planering på Trafikverket.

Inom uppdraget kommer Trafikverket bland annat att analysera befintlig och behovet av ytterligare nattågstrafik till Europa, studera juridiska och tekniska förutsättningar, och kartlägga tillgång till lämpliga nattågsfordon.

Utgångspunkten ska vara att förslaget till upphandlad trafik ska vara balanserad och kostnadseffektiv. Trafikverket ska också utreda andra möjligheter att stödja etableringen av nattågstrafik till utlandet, och hur staten ska bidra till att den upphandlade trafiken så snart som möjligt ska kunna ersättas med kommersiell trafik.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet senast den 15 januari 2020 och slutredovisas senast 30 april 2020.